Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce angličtiny obsahující výraz dívat se svrchu, zpražit pohledem Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu dívat se svrchu, zpražit pohledem

dívat se dolů anglicky, sehnout se, sklonit se anglicky, houpat se anglicky, kazit se, zkazit se anglicky, Co se děje? anglicky, Neptej se mě. anglicky, klanět se, děkovat se anglicky, měj se hezky anglicky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu dívat se svrchu, zpražit pohledem ve větách.

Na mé výtky neodpovídala, pouze na mne hleděla divokým, zoufalým pohledem. Dívka se k němu obrátila a probodla ho divokým, pronikavým pohledem. Otočil se za dívkou zvídavě a utkvěl za ní dlouhým pohledem. Díval se svrchu na celou armádu kromě kavaleristů. Phoria ji zpražila pohledem. Současně byl ministerstvem vyučování vydán zvláštní zkušební rád pro kandidátky učitelství na dívčích lyceích. Dostihli nejdivočejší a nejsmutnější části soutěsky, když tu dívka vzkřikla zděšena a ukázala vzhůru. Než, opusťme mythologii a všimněme si ve stručném přehledu historického vývoje otázky dívčí výchovy. Laskavé čtenáře bude zajisté zajímati svrchu zmíněné obhájení nezapomenutelného Karla Havlíčka. Každá blednička, každý žaludeční katarrh, každé souchotiny najmě u dívky zavinila sněrovačka. Po provdání svém řídila soukromý dívčí ústav, který převzala od Bohuslavy Rajské Čelakovské. Marta se bystře dívala, prozírala do hlubin, zachycovala barvu hlasů i pohledů, záchvěvy, pomlčky. Zřejmě ho sledovala celou cestu do kopce, jako pes, který vyprovází pohledem podezřelého vetřelce. Pět divokých Maelstr mů událostí zavířilo v splašených poryvech blázniviny a vyvrhlo chodník. Odhrnuvši na stranu velikou, nadýchanou svrchnici, přikryla se jen sukní, aby jí zůstalo chladno. Zajímavo je především, že v Americe máme čtyři tyto koleje vysokoškolské výhradně dívčí. Ve Francii vyšší výchova dívčí byla do nedávné doby svěřena takřka výhradně klášterům. Tyto střední ústavy dívčí rozkvetly ve Francii v posledním čtvrtstoletí způsobem utěšeným. Nebylo to nic divného, an tenkráte ty nejvznešenější paní všechny domácí práce vykonávaly. Nabídl jsem mu Zprávu o Potlačení divošských obyčejů, u níž chybělo utržené postscriptum. Dívka stavu středního obyčejně jmění nemívá, ale bývá vychovávána tak, jako by ho měla. Všechno je ve Vyšší dívčí škole pěkné, zábavné i jímavé, všechny předměty učebné. Se vším se vyrovnávám se svrchovaným pohrdáním, což značí Maul halteni und weiter dienen. Před zrakem mýma zjevily se dvě ušlechtilé postavy dívčí, zářící krásou duše i těla. Pokusí li se náš přítel z Divokého západu býti práv své přezdívce, budeme připraveni. Sedí v maličké kanceláři a dívky, které hledají zaměstnání, musí čekat v předpokoji. Zajímají nás hlavně vyšší školy dívčí, jež se nenáhle přeměňují v dívčí lycea. Dodala jsem si smělosti, vstanu, a blížeji přistoupnouc k oknu, dívám se ještě bystřeji. Snad Brněnská Dívčí Akademie v tomto vyšším smyslu chce pojímati a řešiti úkol svůj. Na zakončení té kouzelné cesty jsem do toho kriplovského parníku div neudělal novou díru.


Pro zajímavost:

zmýlit se, udělat chybu anglicky,
klesnou ke dnu, potopit se anglicky,
mýt, mýt se anglicky,
držet se, lpět na anglicky,
Cítím se skvěle. anglicky,
napít se mléka anglicky,
učit se, naučit se anglicky,