Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce angličtiny obsahující výraz dove Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu dove

svátek, dovolená, prázdniny anglicky, studijní dovednosti anglicky, dovolit si anglicky, na dovolené anglicky, vzít si dovolenou anglicky, podívat se dovnitř anglicky, dovedně synonyma, dovoz synonyma,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu dove ve větách.

Důležité jsou písemné komunikační dovednosti, přesnost a konkrétnost formulace, ne šablonovitost a používání frází. Dovednosti, včetně dalších faktorů osobního potenciálu jedince, rozhodují o uplatnitelnosti získaných znalostí. Posílány signály světelné, jich vydatnost stupňována časem, jak jen dovolovaly současné technické prostředky. Potřeba dovedností absolventů, a nejen absolventů, je organizacemi zdůrazňována zejména v posledních letech. Přitáhněte uzdu svému nepokojnému duchu! Dovolte, abych probral jednotlivé body po svém, na přeskáčku. Láska čistá, ryzí, pravá a obětavá, dovede potom podstoupiti nejtěžší boje a nejkrutější zkoušky. Když nám makléřův úředník dovyprávěl své překvapující zážitky, rozhostilo se na okamžik ticho. Dovolila jsem si též Haufovi vytknouti jeho poslovenštění, následkem kteréhož zapomněl býti Čechem. Nepoužité šachty jsou z venku zakryty plechovými záslepkami, aby dovnitř skříně nemohl vnikat prach. Výňatek ze soukromého denníku mého, kterýž plnil poslední kapitolu, dovedl vypravování mé až k. Pokud zpracováváme vícestránkový dokument vyprávění z dovolené, odbornou práci, receptář apod. Jedním ze současných trendů je i integrace získávání profesních dovedností do učebních osnov. Konečně dovolily Vladislavovi okolnosti opět překro čiti prahy teplého polského dvorku nad Prutem. Přešli jsme padací most a dovnitř nás uvedl prapodivný vyschlý člověk, celý nějak zkřivený. Návštěvu hostince v pozdní večerní hodině mohla si dovoliti takřka jen žena pochybné pověsti. Jiné útočily na naše zásobovací loďstva, která neustále dovážela spousty materiálu letcům. Když mi dovyprávěla až sem, vyskočila náhle ze židle, obličej zrůzněný úžasem i strachem. Jestli dovolíte, pokusím se teď vrátit do školy, protože bych si opravdu potřeboval lehnout. Můžete si tedy pomysliti, paní, jaký dělala rámus, když se dověděla, co Bětuška řekla. Brzy stal se miláčkem starého farmáře, kterýž dovedl výmluvně hovořiti o jeho ctnostech. Právě si prohlížím vlastní poklady a uvažuji, zda si skutečně mohu dovolit je rozmnožit. Přijmětež srdečné díky, drahá sestro, za laskavé dovolení s vámi písemně se smlouvati. Lichotím si, že dovedu rozeznati na ráz popel každého známého druhu doutníku neb tabáku. Já nevím, jaké to děvče nyní je, brzy veselá, dovádivá, hned zase zamyšlená, smutná. Když mi ale dovolíš, abych si poradil sám, pokusím se najít nějaké čestné východisko. Zatím se kněžna dověděla o čarodějnici, která po celém království rozhlášena byla. Teď nemůžu mluvit, řekl Queller, když se mu Miranda konečně příštího rána dovolala. Budu li musit dovolati se pomoci policie, poznáte teprve, jak velice vážně jste ohrožena. Autobus do Nepálžáňdže pojede čtrnáct hodina doveze nás do nížin k indické hranici. Pak náhle, aby se trapas dovršil, muž s chraptivým smíchem předvedl znovu své číslo.


Pro zajímavost:

dovolení německy,
dovedný synonyma,
dovršit synonyma,
dovádivý synonyma,
dovolit synonyma,
dodatek, dovětek synonyma,
dovážet francouzsky,