Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce angličtiny obsahující výraz have fun Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu have fun

funny anglicky, fun anglicky, good fun anglicky, pension fund anglicky, přestat fungovat anglicky, It'll be fun. anglicky, funeral anglicky, funkce synonyma,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu have fun ve větách.

Zdravotní péče při radiační havárii spočívá v komplexu léčebně preventivních, hygienických a protiepidemických opatření. Současně však prokázala vysokou bezpečnost havarijních systémů jaderných elektráren budovaných ve vyspělých státech světa. Požár je často druhotným účinkem některých dalších mimořádných událostí, nehod, havárií či technických poruch. Při haváriích velkého rozsahu se samozřejmě počítá s využitím celostátních rozhlasových a televizních stanic. Příručky pro ochranu obyvatel při vzniku radiační havárie vydávané jadernými elektrárnami Dukovany a Temelín. PŘÍKLAD SČÍTÁNÍ ŘÁDKU ČÍSEL V předcházejícím případě byla při sčítání použita vestavěná funkce. Při radiační havárii může být zdraví lidí ohroženo pouze následkem působení radioaktivního záření. Postup použití funkcí je obdobný Buňku, kam má být výpočet umístěn, označíte buňkovým kurzorem. Laskavé čtenáře bude zajisté zajímati svrchu zmíněné obhájení nezapomenutelného Karla Havlíčka. Operační systém Pro fungování počítače je nejdůležitější program nazvaný operační systém OS. Tyto plány se zpracovávají pro okolí jaderné elektrárny, ležící v zóně havarijního plánování. Postupy při řešení havarijních situací je nutno pravidelně nacvičovat, procvičovat a prověřovat. Prioritně nás tedy při haváriích zásobníku amoniaku ohrožuje jeho toxicita, a nikoliv výbušnost. Mezi radioaktivní prvky, které by mohly uniknout při radiační havárii, patří i radioaktivní jód. Havarijní plány a opatření k ochraně zdraví lidí při radiační havárii v jaderné elektrárně. Nejdůležitější opatření k ochraně lidí v časné fázi radiační havárie jaderné elektrárny. Pokud si dobře vzpomínám, jsme vlastně naprogramováni, abychom jaksi místo přistání havarovali. Krátké kníry, téže havraní barvy jako vlasy, byly natočené do špiček a pečlivě navoskované. Důležitým faktorem k zajištění ochrany lidí při radiační havárii je havarijní připravenost. Při haváriích s únikem nebezpečných látek nelze podceňovat ani význam vstřebávání kůží. Na vznik radiační havárie jsou lidé v zóně havarijního plánování upozorněni zněním sirén. Na vznik radiační havárie by občané v zóně havarijního plánování byli upozorněni sirénami. Její zapnutí přepíná funkci kláves v této části klávesnice na číslice a desetinnou čárku. Po havarijním odstavení reaktoru docházelo k pomalému úniku chladicí vody z primárního okruhu. Pokud však váš počítač přestane fungovat, pak opravu vždy svěřte raději odbornému servisu. Dochází také k opuštění jistých funkcí literatury, literatura ztrácí svou politickou funkci. Vyrozuměl jsem, že je španělského původu a že zastává jakousi funkci na jejich vyslanectví. Hoření látek při haváriích patří mezi nejvýznamnější ničivé faktory těchto událostí. Vznik radiační havárie v jaderné elektrárně Dukovany nebo Temelín je velmi nepravděpodobný. Při radiační havárii se provádějí mimořádná opatření na ochranu zdraví obyvatelstva.


Pro zajímavost:

záliv Fundy(Kanada) 19,6 m zeměpis,
fungovat, řinčet synonyma,
funkční, vhodný, záměrný synonyma,
Fundament německy,
fungovat synonyma,
funkční synonyma,
funkcionář synonyma,