Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce angličtiny obsahující výraz její Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu její

její synonyma, jejich anglicky, Její pastorkyňa literatura, jeho, její, jejich, váš španělsky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu její ve větách.

Zemětřesení vyvolává řadu sekundárních jevů, jejichž účinky jsou někdy horší než účinky samotného zemětřesení. Obklopovalo ho šest slípek, menších hnědých ptáků, jejichž kosočtverečná hřbetní pera připomínala hadí šupiny. Jejich ideálem byla beztřídní společnost, kreativita, upřímnost, spontaneita, prostota, idividualita, svoboda a láska. Jak z výše uvedeného vyplynulo, zaměstnavatelnost a její jednotlivé charakteristiky nejsou zcela identicky vymezovány. Vliv čtvrté skupiny je nesporný, její jednotlivé charakteristiky ale nebývají řazeny ke klíčovým kompetencím. Například u zemětřesení je hlavní ochranou zabezpečení stavebních konstrukcí a jejich zařízení proti pohybu. Doufáme, že oběma úředníkům dostane se nějakého vyznamenání jakožto zaslouženého uznání jejich služeb. Jeho přičiněním zřídila se řemeslnická nedělní škola, opatrovna a prádelna, jejímž ředitelem byl Manek. Rozebrat otázky budování a provozu jaderných elektráren a zajištění jejich jaderné a radiační bezpečnosti. Kdybyste se obtěžoval mě navštívit, mohl bych Vám sdělit jisté podrobnosti jejího strastiplného příběhu. Byly to nejjednodušší signály, smluvené vzhledem k nezbytné skrovnosti vnitřního zařízení jejich letadla. Všeobecně je zaznamenávána větší různorodost pracovních úkolů, jejich komplexnost i autonomie Kirovová,. Ušlechtilá její horlivosť a jemný ton povzbuzovaly účinně mysl všech tehdejších upřímných vlastenců. Plamínek života jejího zhasl, jako zhasíná pomalu dohořívající kahánek, v němž palivo vše stráveno. Jsouc nezvyklá náhlým nehodám, počala pociťovati závrať a ruka její, držící uzdu, počala ochabovati. Současně se prosazovala myšlenka spolupráce a sjednocení Konfederace, jejím cílem bylo shválení ústavy. Modlitba se pro účastníky stane náboženským zážitkem, pokud nějak odpovídá jejich životní situaci. Socioekonomické faktory a jejich vzájemná interakce, výrazně ovlivňují nejen organizace, ale i jedince. Její drobná, vzpřímená, štíhlá postava byla úplně bez křivek, jako basreliéf vyřezaný do stromu. Důležitá je její rovnováha mezi vzájemnými očekáváními a povinnostmi, mezi jejich dodržováním. Ač Vlasáček pozornost její všelijak přetrhoval, přece našla badavost její otce slídícího po ní. Její zubožený obličej s orlím nosem výmluvně nasvědčoval, že prožila nedávno nějakou tragédii. Pro jednoduchost se jako její míra používá bezrozměrná veličina magnitudo označovaném písmenem M. Pozoroval její odvrácenou tvář a droboučké zlaté chloupky na šíji, pod okrajem širokého klobouku. Snažíme se vnímat bohatství různých darů, které do farnosti vnášejí její jednotliví členové. Pokud je téměř vše relativní, pak logicky měřítkem pravdy se stává její subjektivní vnímání. Lampu, běžný standardní výrobek, podrobil důkladnému zkoumání, přičemž měřil její podstavec. Jméno její naleznete v seznamu dělnických časopisů, a není národního podniku, kde by nepřispěla. Jejich nedodržení zbytečně prodlužuje dobu léčení, po kterou jsou infekcí ohroženy další osoby. Adresy pak může ještě pokračovat dalšími údaji, které se od jejího základu oddělují lomítkem.


Pro zajímavost: