Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce angličtiny obsahující výraz late supper Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu late supper

get up early/late anglicky, late anglicky, stay up late anglicky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu late supper ve větách.

Jaderné elektrárny neprodukují popílek, oxid uhličitý, oxid siřičitý a obdobné látky znečišťující životní prostředí. Upozornit žáky na nebezpečí, které přináší stále rostoucí používání chemických látek, přípravků a technologií. Takový únik látek nazýváme uvolnění látek do životního prostředí kontrolovaný únik, kontrolovaná výpust. Nejnebezpečnější jsou pro nás samozřejmě takové látky, které mají velmi nízkou dolní hranici výbušnosti. Existuje několik systémů označování látek, které se liší podle určení, státu a dalších aspektů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vniknutí látek do prostoru, ve kterém se nacházíte. Při haváriích s únikem nebezpečných látek nelze podceňovat ani význam vstřebávání kůží. Hoření látek při haváriích patří mezi nejvýznamnější ničivé faktory těchto událostí. Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných. Hostitel stará se o látku k zábavě, která musí býti příjemná, aby nikoho nerozčilovala. Podle teploty vzplanutí řadíme látky do tříd nebezpečnosti, které se označují čísly I. Rozklad látek dodává vzduchu onen zápach, ze kterého na člověka až mdloby přicházejí. Působení látky na organismus a působení organismu na látku jsou jediný komplexní proces. Jak již bylo uvedeno, právě podzemní prostory mohou být zaplněny jedovatou látkou, popř. Výbušnost Řada látek ve směsi se vzduchem v přítomnosti otevřeného plamene vybuchuje. Hořlavost Všeobecně je známo, že některé látky jsou hořlavé a některé nehořlavé. Látky, které jsou obsaženy ve vdechovaném vzduchu, se tak mohou velmi dobře vstřebávat. Tím se sníží jak koncentrace látky ve vdechovaném vzduchu, tak doba vdechování látky. Celou tu dobu ho bombardovali lateritem, ale paže měli slabé a neuměli pořádně házet. Příčinou exploze však nemusí být jenom tvorba směsí výbušných látek se vzduchem. Procvičuje se v úlohách, jichž látka je vypravování, popisy, líčení a příměry. Objasnit některé základní způsoby výstražného označování nebezpečných látek. Havárie s únikem nebezpečné látky se projevuje některými charakteristickými znaky. Upozornit na charakteristické znaky a projevy havárií s únikem nebezpečných látek. Ochrana člověka za mimořádných událostí Havárie s únikem nebezpečných látek. Od té doby rozprávěl Honzík zřetelně a nechtěl se ani již více latinsky učit. Bq radioaktivních látek, které pak byly rozneseny větrem po téměř celé Evropě. He had seen her late at night, her dirty back streets shamelessly courting depravity. Tato látka v kovové krabici byla nepochybně směsí onou, kterou byl pes natřen. Tato teplota se nazývá teplota hoření a je pro každou látku charakteristická.


Pro zajímavost: