Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce angličtiny obsahující výraz oběť, vzdání se čeho Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu oběť, vzdání se čeho


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu oběť, vzdání se čeho ve větách.

Jest opět potřebí, aby úzké sobectví bylo přemoženo sobectvím ušlechtilejším, možné říci obětavostí. Láska čistá, ryzí, pravá a obětavá, dovede potom podstoupiti nejtěžší boje a nejkrutější zkoušky. Zajisté také choti stýskalo se po manželi, čehož svědectví nalézáme v pozdějším listě Zapově. Ať si tohle vylepšení vymyslel kdokoli, šlo o člověka pevně rozhodnutého zasáhnout svou oběť. Samozřejmě, doktor musel hada přece probudit před úsvitem, aby ho za světla oběť nespatřila. Nesnesitelný zápach čehosi protivně hořkoslaného, hnilobného jej šlehal v planoucí tváře. Prosím Vašnosti, račte mu přiložený lístek odevzdati, aby věděl, dle čeho se říditi má. Zbytek dopoledne po nástupu zasvěcoval Verrall pólu, ale večery se rozhodl obětovat Elizabeth. Nejenomže se začalo staré týrání, ale přinesly též nového cosi, čeho se Florinka lekla. Tenkráte nebyly ještě chrámy, a mladá matka své dítě Bohu obětovala pod šírým nebem. Něco vznešeného a skvělého! Získat to nejcennější, čeho Orientálec může dosáhnout. Napíši rovnou panu Rucastlovi, obětuji své ubohé vlasy a zítra se rozjedu do Winchesteru. Jediný pohled na oběť lékaři stačil, aby poznal, že jeho přítomnost je tu zbytečná. Jestli má několik grošů zbytečných, tu hledí juž koupit ostatním, čeho potřebují. Bylo očividné, že obětí je někdo z pokrevního příbuzenstva, a to velice blízkého. Neopovážila bych se jasnému oku Vaší Milosti čeho zatajiti slova moje jsou pravdivá. Takhle tedy šly události za sebou, alespoň podle toho, čeho jsem se zatím dopátral. Franc mu přinesl snídaní a při odchodu nezavřel dvéře, čehož jsem si nevšimla. Kdepak, Watsone, vrah byl se svou obětí hezkou chvíli sám a svítila přitom lampa. Zprvu jsem byl přesvědčen, že jsem se stal obětí nějakého nesmyslného žertu. Ten chlap určitě uhodl, k čemu se slečna Hunterová chystá, a svoji oběť unesl. Nebylo čeho se zachytit a nikdo ze zúčastněných neprojevil zájem o mé služby. Je to až směšné, čeho jsou někteří lidé schopni za pár franků měsíčně. Od té doby každého měsíce přivážela jim loď ze Sandwiche, čeho si přáli. Karel přišel na dovolenou co desátník, z čehož měl Bárta největší radost. Vrah užil ho zřejmě, aby připomněl své oběti ženu mrtvou nebo nepřítomnou. Zdá se až neuvěřitelně prostý, a přece jako bych se tu neměl čeho zachytit. Vypadaly jako kyselé jablka, z čehož soudila, že se do pantoflíčku nedostaly. Zpředu hned byl u jedněch zvoneček, z čehož soudila jsem, že vedou do krámu. Máte předobrou, milující choť, která se stala obětí velké nespravedlnosti.


Pro zajímavost:

Narodil sem se ... anglicky,
obtěžovat se, dát si práci anglicky,
Opravdu se na to těším. anglicky,
Jmenuji se ... anglicky,
učit se, naučit se anglicky,
starat se o anglicky,
potloukat se, chodit ven anglicky,