Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce angličtiny obsahující výraz Odkud je? Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu Odkud je?

Odkud jsi?, Odkud jste? anglicky, Jsem na řadě. anglicky, jedny šortky anglicky, Mám hlad jako vlk. anglicky, odlišně, jinak anglicky, jmenovat se anglicky, jasný, zářivý anglicky, jablečný závin anglicky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu Odkud je? ve větách.

Potom se urychleně dostavme na určené místo, odkud bude prováděna evakuace hromadnými dopravními prostředky. Ale sotvaže poslední nepřátelská hlava padla, obrátil jezdec koně a uháněl, odkud přijel. Miláčku, včera večer vypravovala mi Emma, že jsi se ptal, odkud přicházejí malé dítky. Při veškeré své bdělosti Ferrier nemohl objeviti, odkud denní výstrahy ty pocházejí. Zavřela jsem oči, abych neviděla honící se světla na stropě, světla, Bůh ví, odkud. Holmes dovedl mne k nejbližšímu telegrafnímu úřadu, odkudž odeslal dlouhý telegram. Přistáli na pobřeží přinejmenším stejně krásném jako země, odkud připluli. Arthur zapátral, odkud přichází Fordův hlas, v prudkém větru sotva slyšitelný. Muži zůstali stát a shromáždili se ve dvoře, odkud bylo vidět na vysokou budovu. Scanlan a McMurdo vylezli na haldu strusky, odkud byl dobrý výhled do celého okolí. Čert vezmi Bauhausy, odkud se posílají nejstřízlivější buňky do naší vlasti. Ráno odploul s nějakou ženštinou do Tržiště , a žádný nevěděl, odkud jest. Zafod musel naslouchat velmi pozorně, aby dokázal určit směr, odkud přicházel. Straker odvedl koně do té prohlubně v terénu, odkud nemohlo být světlo vidět. Každý se hned k ní obrátil, ale žádný nevěděl, kdo je a odkud přichází. Když nevypátráme, kam odešel, aspoň bychom se měli dovědět, odkud přišel. Když jsme pospíchali po Howe Street, ohlédl jsem se k domu, odkud jsme vyšli. Do Cerhovic nemůžete dnes, ale do Hostomic, odkud já jsem, pomalu dojdete. Ale ten mladý pán tuhle je mi povědom, nemohu se ale vzpamatovat odkud. Ano jenže v tom městě, odkud já pocházím, ve Florencii, neleží. Odkud jsem se nadál, že mne slunce ohřeje, odtud na mne mrazy bijí. Vrhl se ke skříni, odkud vylovil jiný svazek ve žlutých deskách. Petr se ho začal vyptávat, odkud je, u koho slouží a jak se má. Ale odkud se berou lidé? Znova a častěji vtírá se tato otázka. Jednoho dne po více týdnech odkudsi z Německa došel od ni dopis. Když se ho lidé ptali, odkud a kdo jest, ničeho se nedověděli. Když drak zahynul, obrátil se princ a ujížděl, odkud přijel. Upřeně hleděla do temnot, odkud očekávala nějakou odezvu. Teď se zastavíme v kanceláři, odkud byly listiny ukradeny. Odkudsi ze zapletených větví truchlivě zahoukala sova.


Pro zajímavost:

My legs feel like jelly. anglicky,
Tady je ... anglicky,
Jak se máš? anglicky,
Je mi to jedno. anglicky,
jak jen se jmenuje anglicky,
bezradný, jsoucí v koncích anglicky,
jezero anglicky,