Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce angličtiny obsahující výraz Odkud jste? Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu Odkud jste?

Odkud je? anglicky, odkud, místo pobytu anglicky, když jste uprostřed všeobecný přehled, odkud? španělsky, odkud německy,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu Odkud jste? ve větách.

Odkud jste, Anče? ptal se Hájek. Třeba mi řeknete, odkud jste. Potom se urychleně dostavme na určené místo, odkud bude prováděna evakuace hromadnými dopravními prostředky. Dozvěděli jste se, který způsob je nejpřehlednější a pro provádění základních operací nejvhodnější. Nepřišel jste mne však dnes dopoledne navštívit proto, abychom si podebatovali o pozorovacích schopnostech. Začínám přejímat vlastnost, již jste si první osvojil vy, Watsone, totiž vyprávět příběh pozpátku. Říkala jste tedy, paní Warrenová, že to byl člověk prostřední postavy, černovlasý, s plnovousem. Jistě jste si už sám vytvořil nějakou teorii, vysvětlující veškerá fakta, která jsme vyslechli. Mohli jste se přesvědčit na vlastní oči, že to jméno onoho živočicha výstižně charakterizuje. Vylíčil jste zajisté dobře souvislost událostí těch, avšak jednu věc jste nechal nevysvětlenu. Měl jste štěstí, přisámbůh! Kdybyste byl Watsona zabil, nevyšel byste z této místnosti živ. Ale sotvaže poslední nepřátelská hlava padla, obrátil jezdec koně a uháněl, odkud přijel. Jste pozván, pokud jsem porozuměl, abyste pojedl s našimi přáteli Stapletonovými dnes večer. Dostala jste zaplaceno a není to obtížný nájemník, třebaže si počíná poněkud neobvykle. Domníval jsem se, že jste museli zaslechnout, jak odstraňuji figurínu, ale měl jsem štěstí. Myslím telegram, který jste poslal panu Josiahu Amberleymu ohledně jeho manželky a jeho peněz. Když jsem poznamenal, že vlastně dělám v jednom kuse totéž, vyjádřil jste svou nedůvěru. Tady zasáhl, a nato jste vy, plukovníku, k vlastizradě přidal ještě horší zločin vraždy. Vzpomínám si, že jste ji zaznamenal, Watsone, ačkoli jsem vám k výsledku nemohl blahopřát. Když potom odešel, vyloupil jste klenotnici, ztropil jste poplach a dal nešťastníka zatknout. Tím jste určili, že program vyhledá všechny soubory, jejichž název tímto slovem začíná. Major Prendergast mi vyprávěl, jak jste ho zachránil před skandálem v tankervillském klubu. Vzpomenete si možná, že jste si ten večer nevzal obvyklou dávku uspávačích prostředků. Miláčku, včera večer vypravovala mi Emma, že jsi se ptal, odkud přicházejí malé dítky. Pokud moc, jste jimi přehlceni a výsledkem jsou pouhé informace bez schopnosti jim rozumět. Bylo ode mne bezpochyby pošetilé, že jsem vyhrožovala tak statečnému muži, jako jste vy. Jestliže jste však sledoval podrobně nedávné události, dočetl jste se jistě o lordu St. Vy jste ten pravý pták bouřlivák, jehož přítomnost neklamně ohlašuje zločin, Watsone. Pokud jste si přejmenování rozmysleli, pak místo klávesy Enter stiskněte klávesu Escape. Budu li musit dovolati se pomoci policie, poznáte teprve, jak velice vážně jste ohrožena.


Pro zajímavost: