Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce angličtiny obsahující výraz pot Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu pot

potato mush anglicky, potopit se anglicky, potěšit anglicky, potato anglicky, setkat se, potkat anglicky, konzervované potraviny anglicky, potichu anglicky, potýkat se s čím anglicky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu pot ve větách.

Nedílnou součástí individuálního plánování a řízení kariéry jsou také dokumenty potřebné při hledání zaměstnání. Rozhodli jsme se použít Hoganův osobnostní dotazník, jehož dílčí výsledky pomáhají predikovat manažerský potenciál. Dovednosti, včetně dalších faktorů osobního potenciálu jedince, rozhodují o uplatnitelnosti získaných znalostí. Oheň hučí, potraviny na pánvi syčí a praskají jako lákavá předzvěst nadcházejících gastronomických hodů. Zapa téměř zároveň se soustrastním listem hraběnky Teresy Potocké, přítelkyně zesnulé z nejmladších let. Jest opět potřebí, aby úzké sobectví bylo přemoženo sobectvím ušlechtilejším, možné říci obětavostí. Neznali závistivého srovnávání, neznali potřeb přepychu, a žili skromně, bez velkých nároků a požadavků. Potřeba dovedností absolventů, a nejen absolventů, je organizacemi zdůrazňována zejména v posledních letech. Příčinou této nemoci, malé dítky obyčejně napadající, jest silné nastuzení anebo nepřiměřená potrava. Jsem vroucné milována, drahá má potěšitelko! jsem milována vroucím srdcem, mužnou myslí, mužem dokonalým. Potom se urychleně dostavme na určené místo, odkud bude prováděna evakuace hromadnými dopravními prostředky. Potom šla, odhrnula záclonu a otevřela užasnuté Marišce šatnici, natlačenou skvostným prádlem a šatstvem. Zdálo se, že nahromaděné spousty smrtících prostředků daleko přesahují množství, potřebné k obraně. Průlinami rašících větví padá zlaté slunce na křížovou cestu, podléšťkové oči potkávají sasanky. Pokud budete potřebovat použít rolovací kolečko, pak ho ovládáte ukazováčkem, myší opět nepohybujete. Láska čistá, ryzí, pravá a obětavá, dovede potom podstoupiti nejtěžší boje a nejkrutější zkoušky. Problematika individuálních dispozic, osobního potenciálu jedince již byla v předchozím textu zmíněna. Extraverze Zjišťuje kvalitu a kvantitu interpersonálních interakcí, úroveň aktivace, potřebu stimulace. Nahodila se potom však okolnost velmi překvapující, kterouž vyprávěti Vám budu na náležitém místě. Mateřské mléko jest potravou nejpřirozenější, nejpřiměřenější, nejzdravější a nejjednodušší. Avšak ku podivu, proti obyčeji, tentokráte nepřišla odpověď, nepřišlo potvrzení o přijetí zprávy. Polí plovoucích počalo se užívati koncem tisíciletí na jižním Islandě, již pro skutečnou potřebu. Potvrzením o doručení projektu je automatická odpověď poštovního serveru zpět na adresu odesílatele. Naše vlastní díla je třeba vždy znovu prověřovat, zda jsou přizpůsobena potřebám chudé mládeže. Třetí byla oblekárna, kde stály červeným damaškem potažené a perlovinou uměle vykládané lenošky. Hned poté jsme uslyšeli jeho hlas, radostně provolávající, že našel sklápěcí dvířka ve střeše. Na tvářích všech a na obnažených předloktích mužů se objevovaly bezbarvé, zploštělé kapky potu. Stapletonovi odebrali se potom do hrabství Devonského, kamž byli následováni sirem Jindřichem a vámi. Kapitán Morstan mi krátce poté ukázal jeho jméno v seznamu cestujících jednoho poštovního parníku. Tam naposled sbírala Honorata své síly, aby potom tím usilovněji předsevzetí své mohla uskutečniti.


Pro zajímavost:

mít potíže anglicky,
potenciální hosp. růst anglicky,
pak, potom anglicky,
couch potato anglicky,
jídlo, potrava anglicky,
mrazené potraviny anglicky,
pots anglicky,