Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce angličtiny obsahující výraz poznat, rozpoznat, uvědomit si, připustit si Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu poznat, rozpoznat, uvědomit si, připustit si


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu poznat, rozpoznat, uvědomit si, připustit si ve větách.

Přihlouplá, banální poznámka, která navodila uklidňující atmosféru klubového tlachání, Elizabeth jako zázrakem zkonejšila. Můžete jednoduše psát poznámky pod čarou, vytvářet křížové odkazy nebo rejstřík důležitých pojmů. Tímto poznáním překročuje ženské hnutí hranice feminismu a stává se hnutím pokrokovým, demokratickým. Rychlost tohoto letu naplňovala poznovu hrůzou ty, kteří z toho vyvozovali následky tím strašnější. Není li národ zabezpečen, vyžaduje jeho záchrana u členů uvědomělých mnohé, co odporuje sobectví. Nikdy v životě jsem neviděl rysy tak hluboce poznamenané veškerou myslitelnou bestialitou a krutostí. Je báječné uvědomit si, že téměř navzdory všem předpokladům neležíte mrtví pod haldou sutin. Cílem učení je znemožnit zapomenutí naučených poznatků nebo alespoň zpomalit toto zapomínání. Rozlišením pohlaví vznikla první lemura, polobytost, jejímž prvním vývojem jest poznání směru. Dnes národní uvědomělosti bez takového hlubšího základu filosofického nikomu nelze přiřknout. Jsme však vázáni vyzkoušeti všechny ostatní předpoklady dříve, než připustíme tento jeden. Jest to skutečný gentleman nějaký, pokud mohl poznati, avšak, co tam dělá, nemohl vyzvěděti. Okamžitě jsem si uvědomil, že zloděj musel přijít nahoru po schodišti od postranního vchodu. Místnost byla spoře osvětlena, takže mu chvíli trvalo, než rozpoznal Forda, Trillian a Zafoda. Když se přiblížil, poznal v něm Mormona, jménem Coupera, jemuž byl prokázal různé služby. Závěr rozhovoru Stejně jako první slova si pozornost zaslouží také poznámky před odchodem. Uvědomil si brzy, že i železná konstituce jeho nemohla by odolati neustálému napínání sil. Když jsem poznamenal, že vlastně dělám v jednom kuse totéž, vyjádřil jste svou nedůvěru. Uvnitř však byly prostorné komnaty, zařízené s elegancí, v níž poznával jsem vkus dámy. Odborníci poznají již podle stavby základní desky maximální možnou výkonnost počítače. Začínala si neurčitě uvědomovat, že Flory zastává názory, jaké by Angličan mít neměl. Poznovu ptala jsem se Bohdana, jakým spůsobem myslí asi působiti k dosažení svých cílův. Leč v tom příboji Němectva vynikaly staré měšťanské rodiny s uvědomělostí národní. Než dojela domů, poznala, že dítě nemá ani tolik vychování jako štěně nebo koťátko. Kristepanebože, nikdy nezapomenu, jak se zatvářili, když poznali, kdo se to k nim blíží. Budu li musit dovolati se pomoci policie, poznáte teprve, jak velice vážně jste ohrožena. Jediný pohled na oběť lékaři stačil, aby poznal, že jeho přítomnost je tu zbytečná. Král přistoupil blíže, ona však poznavši krále, zmizela ve vchodu pod bytem královým. Lépe porozumíš, jak se děťátko vyvíjí a rodí, poznáš li, jak roste poupě květiny. Najednou si šokovaně uvědomili, že její levá ruka pevně spočívá v jeho pravé dlani.


Pro zajímavost:

dovolit si anglicky,
pohrávat si s čím anglicky,
nechat si to pro sebe anglicky,
přijít si pro anglicky,
Děláš si legraci! anglicky,
Vezmu si to. anglicky,
půjčit si videokazety anglicky,