Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce angličtiny obsahující výraz přivést k sobě Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu přivést k sobě


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu přivést k sobě ve větách.

Tentokrát to byla ona, ale přinesla podobný přívěsek jako předtím. Přesto by nás ale mohla přivést na stopu, kdybychom na ni přišli. Chtěje si Madlu za ženu domů přivést, uměl si vůli vyplnit. Ach tak, všiml jste si, že mám na přívěsku monogram J. Už bys mu opravdu měl napráskat a přivést ho k rozumu. Držel přívěsek za řetízek a svůdně jej rozhoupal. Pokuste se ho přivést co nejdřív, je li to možné. Řekli mi, že vás mám přivést na můstek. Mám tě přivést k Denasovi a jeho hostům. Musí také přivést k životu posádku. Měli bychom přivést McGristla. Musíme ji sem přivést. Pokuste se ho přivést. Jest opět potřebí, aby úzké sobectví bylo přemoženo sobectvím ušlechtilejším, možné říci obětavostí. Tentokráte opravdu nepřicházení milého listu Tvého mne nepokojí, a již sobě rozličné dělám myšlénky. Měl na sobě neforemné námořnické šaty, dvouřadovou kazajku a kolem krku křiklavý červený šátek. Mohou ovšem stejně sobecky uvažovati a přemítati národové, jež šťastné okolnosti přivedly k moci. Není li národ zabezpečen, vyžaduje jeho záchrana u členů uvědomělých mnohé, co odporuje sobectví. Ničeho sobě nepřeju více, nežli dítky své ochrániti před touto zkázyplnou povrchní vzdělaností. Ty nejostřejší potyčky dětské mají příčinu v sobectví a v závistivosti ze sobectví plynoucí. Snad přece nějaké záhadné pouto, snad prostě potřeba změny, nestálost lásky, nekázeň k sobě. Tiše přišoupal se Soběslav k pravé straně a zpolehoučka vytáhl z kapsy vykukující láhvičku. Požádala jsem o povolení, abych při této příležitosti mohla Stefanovi i sobě ostříhat vlasy. To všechno bylo nádherné, zamlklé a plné vyčkávání, zatímco ten člověk blábolil o sobě. Stromy sklánějí se k sobě, ratolesti jejich se objímají, šepotajíce si lásky tajné báje. Pan Athelney Jones ze Scotland Yardu řídí pátrání s energií a prozíravostí sobě vlastní. Ostatně nemyslete, že je tato úloha lehčí než ona, kterou tys sobě, Vojíne, představoval. Ale to všecko nebylo nic proti kráse panny, kterou spatřil Soběslav v nejzadnějším pokoji. Přívětivým usmáním a pokynutím hlavy děkovala ona a tím srdce jejich k sobě naklonila. Byla by to však malicherná a sobecká láska, kdyby se dala ovlivnit podobnými myšlenkami.


Pro zajímavost:

sobectví synonyma,
umět, doprovodit, přivést synonyma,
sobecký synonyma,
postavit proti sobě synonyma,
Soběšice synonyma,
přivést synonyma,
Zlo sobě nechystá, kdo... všeobecný přehled,