Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce angličtiny obsahující výraz sales Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu sales

salesman anglicky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu sales ve větách.

Předmětem činnosti salesiánských středisek mládeže je výchova dětí a mládeže v rámci volnočasových aktivit. Další spolupracovníky, přátele a dobrodince díla shromáždil do Sdru žení salesiánských spolupracovníků. Řada salesiánů se také angažovala ve skautingu a Katolické akci, která organizovala apoštolát laiků. Salesiánské středisko mládeže Brno Žabovřesky V Brně Žabovřeskách byla oratoř vybudována v roce. Ona je proto také určujícím charakteristickým znakem dnešní salesiánské výchovy a pastorace. Nastal čas hledání, jak by měla vypadat salesiánská činnost v nově vznikající společnosti. Salesiáni, kteří byli pro puštěni z vězení, se nemohli oficiálně věnovat svému poslání. Salesiáni stáli u zrodu a výrazně podpo řili vznik teologické fakulty Jihočeské univerzity. Členky této kongregace bývají běžně, byť nepřesně, označovány jako salesi ánky. Salesiánské středisko mládeže Teplice Po svém návratu do litoměřické diecéze v r. Salesiáni hlásají radostnou zvěst účinněji tím, co činí, než tím, co říkají. Salesiánské středisko mládeže Plzeň V Plzni zahájili salesiáni svoji činnost v r. Hlavní představený sídlí v Římě a je volen zástupci salesiánů z celého světa. Tím ztratilo svou legální základnu nižší salesiánské gymná zium ve Fryštáku. Ten se také stal ředitelem zdejšího salesiánského ústavu a chlapec kého domova. Salesiánské středisko mládeže Brno Líšeň Salesiáni přišli do Líšně v r. Laskavost je postoj vůči mladým, který je pro salesiánskou činnost nezbytný. Vzhledem k předchozí tradici a přítomnosti salesiánů v okolí, přijala v r. Salesiáni dona Boska jsou řeholní společenství, které se obrací ke světu. Cíle salesiánské výchovy Držme se maličkostí, ale konejme je s vytrvalost. Oficiálně bylo Salesiánské stře disko mládeže v Ostravě zřízeno v r. Salesiáni vystoupili z ilegality a začali se učit žít v komunitách. Michal Kaplánek Salesiánská provincie Praha Odbor pastorace mládeže. První salesiánský dům byl chlapecký ústav ve Fryštáku u Zlína. Salesiánské stře disko mládeže zde bylo oficiálně zřízeno v r. Salesiánská farnost je typická tím, že je animována komunitou. Praha Sdružení salesiánských spolupracovníků BOSCO, Teresio. Motivem ke stav bě kostela byl slib salesiánů vězněných v. První dva čeští salesiáni přišli do Bulharska na jaře. Ignáce Stuchlého svoji činnost první salesiánské dílo.


Pro zajímavost: