Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce angličtiny obsahující výraz ucházet se, hlásit se Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu ucházet se, hlásit se


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu ucházet se, hlásit se ve větách.

Na základě vyhodnocení nabídek označí hodnotící komise vybraného uchazeče, který podal nejvhodnější nabídku. Poskytují přehled základních informací o jedinci, ucházejícím se o získání pracovní pozice v organizaci. Emancipací hospodářskou k emancipaci sociální, právní i duševní, hlásal druhý proud ženského hnutí. Hned poté jsme uslyšeli jeho hlas, radostně provolávající, že našel sklápěcí dvířka ve střeše. Na choulostivé otázky odpovídal dlouhým hlučným smíchem, který končil hlasitým výbuchem škytavky. Zaměstnavatel také získává zprostředkovaně představu o stabilitě uchazeče, o jeho ambicích apod. Marta se bystře dívala, prozírala do hlubin, zachycovala barvu hlasů i pohledů, záchvěvy, pomlčky. Ze skupiny Zábava Windows Media Player přehrávač multimediálních souborů a Ovládání hlasitosti. Omráčená posádka bezvládně ležela na zadní stěně kabiny a naslouchala hlasům z reproduktorů. Thaddeus Sholto v jednom kuse něco vykládal, chvílemi dosti hlasitě, aby přehlušil rachocení kol. Vesele zatroubil jinoch, veseleji však, jako by bylo umluveno, odpovídal hlásný s věže hyvenské. Tu přišli všelijací lidé, kteří se u krále hlásili a princeznu obtěžovali, ale neuzdravili. Pojednou jsme uslyšeli stále vzrůstající hukot hlasů a dusavý krok mnoha pochodujících nohou. Jsou užitečné při zahajování rozhovoru jako příprava uchazeče na hlavní část rozhovoru. Druhý den ráno, právě si věci k odeslání pořádám, slyším přede dvéřmi Jakubův hlas. Jedno klepnutí otevře pouze malý panel pro ovládání celkové hlasitosti nebo vypnutí zvuku. Takové přesvědčení opravdové vyznívalo z hlasu jeho, že vzhlédl jsem k němu překvapen. Ač hlasitý byl hukot ten, nestačil probuditi dva znavené poutníky, nahoře odpočívající. Small si toho pravděpodobně všiml, poněvadž pokračoval hlasem, z něhož bylo cítit vzdor. Tedy se nechce hlásiti k Petřínu nebo mě opravdu nepoznal? Neklan neklidně svíral klíče. Když předseda hlasitě přečetl shromáždění tuto upomínku, byla schválena všemi hlasy. Nový člověk, silný ve svém mravně očištěném nitru, je každý hlasatel pravé svobody. Do modliteb se pletou výrazné hlásky klučíků, kteří za zástěnou připravují snídani. Jeho hlasový modulátor zapojil všechny ironické obvody v parodii stylu reklamních brožur. Cesta domů rychleji ucházela, neboť nešli pirtěmi, ale cestou schůdnější, ač delší. Její hlas přešel do nechutného, hysterického ječení, jakým se hádají ženy na bazaru. Nikdy neplynul dojemnější a plnější hlas z hrdla lidského, jako u té staré pěvkyně. Chladný, důtklivý, ironický tento hlas mohl náležeti jen jedinému člověku na světě. Povstali jsme, abychom se rozloučili, ale cosi v ženině hlasu upoutalo Holmesovu pozornost. Nad schodištěm pojednou zhaslo světlo a z temnoty se ozval skřehotavý, rozechvělý hlas.


Pro zajímavost:

Jen se dívám. anglicky,
setkat se, potkat anglicky,
spojit se anglicky,
plížit se, vplížit se anglicky,
vrátit se anglicky,
pohádat se anglicky,
rozmyslet se, změnit názor anglicky,