Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce angličtiny obsahující výraz určit Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu určit


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu určit ve větách.

Začátečníkům, kteří ještě nikdy žádný text na počítači nepsali bude zpočátku zcela určitě vyhovovat. Potom se urychleně dostavme na určené místo, odkud bude prováděna evakuace hromadnými dopravními prostředky. Barmský pobyt byl důležitým obdobím, nicméně někdy dává podnět až k určitým životopisným legendám. PŘEPÍNAČE Často se můžete setkat s kombinací více ovládacích prvků pro nastavení určité vlastnosti. Existuje několik systémů označování látek, které se liší podle určení, státu a dalších aspektů. Všichni ostatní pracovníci jsou specialisté v určitých oborech, zatímco jeho oborem je vševědoucnost. Určitě je lepší respektovat vlastní instinkt, odložit zvědavost a nechat návštěvu raději na jindy. Nemíti svou prostituční knížku zapsánu na určitém policejním ředitelství, ale na světové burse. Záhada začínala tedy nabývat určitějších rysů, jakmile se mha zvedla a odhalila některé aktéry. Holmes se však vrátil ještě dřív, než určil, doprovázen bystrým mladým policejním inspektorem. Úpravou vlastností měníme formát odstavce každý odstavec má určité zarovnání, řádkování,. Některé z nabídek této roletky mohou být v určitých okamžicích nedostupné šedivě zbarvené. Ona je proto také určujícím charakteristickým znakem dnešní salesiánské výchovy a pastorace. Závěrem bychom rádi předeslali, že tato publikace není určena odborné lékařské veřejnosti. Kdybych měl otce spatřit při jednom z těch strašných záchvatů, určitě bych to nepřežil. Tím jste určili, že program vyhledá všechny soubory, jejichž název tímto slovem začíná. Naplňoval celý vzduch, a přece bylo nemožno říci, s kterého místa určitého přicházel. Musel bych znát další fakta, než bych se odvážil vyjádřit s určitostí konečný názor. Úplný výčet úkonů prováděných elektronicky v e tržišti určuje Technická specifikace. Můžete být jist, pane, že mám velmi dobré důvody, nežli učiním si určité mínění. Upozorňovali mne, že pověří li král někoho touto záležitostí, budete to určitě vy. Soudržnost sněhu překročí určitou mez a gravitace vyvolá pohyb sněhové masy po svahu. Podle toho použije poradce jen určitý sled vybraných kroků fází poradenského procesu. Podobně představuje tento sekret určité riziko při nechráněné souloži bez ejakulace. Obrázek označuje druh činnosti, kterou aplikace vykonává, popis určuje název aplikace. Problém se často stává jasnější s tím, jak se vyhýbání určité oblasti utvrzuje. Hudba a tanec jsou určitým rituálem, který má sloužit k proniknutí do jiného světa. Nebylo nám však určeno, aby naše pátrání dospělo k tak vzrušujícímu vyvrcholení. Avšak dveře, které jsem slyšel přibouchnout, určitě nebyly v hlavní obytné budově. Ovšem ta záležitost s podpisem je velmi výmluvná, řekl bych, že téměř určující.


Pro zajímavost:

sám určit prac. tempo německy,
nepochybně, jistě, určitě synonyma,
určité období německy,
přikázat, určit synonyma,
určitě, samozřejmě synonyma,
určitý, určitě německy,
určit, stanovit synonyma,