Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce angličtiny obsahující výraz ústa Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu ústa

ústa německy, sídlo, ústředí anglicky, ustanovit anglicky, nervózní, ustaraný anglicky, ustaraný, nervózní anglicky, ústa, zvířecí tlama anglicky, ustaraný anglicky, ústřice anglicky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu ústa ve větách.

Nejmožnější zručnost vyjadřovati ústně i písemně myšlenkový obsah z oboru vyučování a zkušenosti žákyň. Společnost ostatně tak podivuhodně zařídila své ústrojí, že ve všech odvětvích produkce nastala rovnováha. Nejnověji na podobných základech zřídil ústav koedukační Hoffmann v Laubegastu mezi Drážďany a Pirnou. Současně se prosazovala myšlenka spolupráce a sjednocení Konfederace, jejím cílem bylo shválení ústavy. Zadní stranu klubu nechali nehlídanou, protože předpokládali, že řeka znemožňuje ústup tímhle směrem. Toto ustanovení bylo to jediné, což Markytě třeba bylo, jiného uvádění a nařizování nepotřebovala. Organizace ustupují od paternalistického přístupu plánování a řízení kariéry svých zaměstnanců. Po provdání svém řídila soukromý dívčí ústav, který převzala od Bohuslavy Rajské Čelakovské. Zastavte, drožkáři! Tohle je zřejmě ten pohřební ústav, neboť jsme právě přejeli zastavárnu. Proto je nutno, aby z hospodářství přírody ustoupilo všechno ošklivé, bezúčelné a nedokonalé. Policie opět všemožně brojí proti ústavu mému a podala nepříznivou zprávu k vyšším místům. Tyto střední ústavy dívčí rozkvetly ve Francii v posledním čtvrtstoletí způsobem utěšeným. Kdosi tatínkovi zhaněl výchovnou methodu soukromých ústavů a doporučil mu pro mne farní školu. Chvílemi jí přelítl po buclaté, přívětivé tváři mráček a z úst vycházelo tiché láni. Snahou její ustavil se komitét dámský na podporu chudých chovanek ústavu učitelského v Brně. Barva licí jejích jako nádech na zralých broskvích, ústa pak jako purpur květu granátového. To řka přiložil píšťalu k ústům, a pohlédna temným okem na Viktorku, začal pastýřskou. Jsou li vlasy již delší, dlužno každý měsíc jejich špičky ustřihnouti, aby se nedělily. Ač ústav zcela německy se vede, dokázali žáci hraním národních písní, že jsou Cechové. Kolem úst hrál jí někdy čtveračivý úsměv, který byl tlumen zádumčivým výrazem očí. Palba náhle ustala a ticho, jež následovalo, protrhlo jen dvojité zachroptění a žuchnutí. Opuštěný objekt ústavu byl přidělen jednotce protiletadlového dělostřelec tva, kaple sv. Ministr zemědělství zřizuje Ústřední nákazovou komisi jako svůj trvalý poradní orgán. Beze všech překážek je starý kníže požehnal a Jiříka za svého spoluvládce ustanovil. Cožpak mají svět ovládnout ústřice? Hrůza hrůzoucí! Vylíčíte mu věrně své pocity. Zhubl, vypadal ustaraně a jeho hlučné, veselé chování, jímž se vyznačoval, bylo to tam. Nemá li věno na manželku nebo na dědice její připadnouti, budiž to výslovně ustanoveno. Stala se učitelkou v letech šedesátých, v době, kdy nebylo českého učitelského ústavu. Pakliže můj bratr opustil ustálené zvyklosti, jde jistě o smrt za neobvyklých okolností. Nejvíc starostí mu působilo, že se ho všichni pořád ptali, proč vypadá tak ustaraně.


Pro zajímavost:

ustlat postel anglicky,
stáhnout se do ústraní anglicky,
ustrnout se, slitovat se synonyma,
ustavení, založení synonyma,
ústup francouzsky,
ustálení synonyma,
Bien, y Usted? [bien i usted] španělsky,