Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce angličtiny obsahující výraz zbytečná starost Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu zbytečná starost


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu zbytečná starost ve větách.

Bohu díky, že můj strach a má starost byly zbytečný. Jen zvolna a neochotně otvíraly se jí zrezavělé veřeje těch staroslavných ctihodných institucí. Děkuju vám srdečně za vaši starostlivost o mne, jest mi důkazem vašeho vroucího přátelství. Starost, zármutek soužily mladou ještě paní příliš začala postonávati, až opravdu ulehla. Seděl sám jednoho večera zahloubán nad svými starostmi a hledaje marně východiště z nich. Nejvíc starostí mu působilo, že se ho všichni pořád ptali, proč vypadá tak ustaraně. Za to muzeme vdecit laboratorim, které mají na starosti výzkum nemocí a jejich vakcín. Pamatujte, že slavení svátků přináší Boží požehnání pro všechny starosti dne. Já také budu spokojenější a budu pilně pracovat, když mne nebude starost tížit. Je to láska, která hledí se shovívavým úsměvem na moje zájmy, starosti a práci. Buď bez starosti, já poletím napřed a dopadna země zachytím Tě v své náručí. První, co si babička v hospodářství zcela na starost vzala, bylo pečení chleba. To víš, ráda bych psala, ale starosti a radosti nedají člověku chviličky času. Píšu jen proto, abych starost vaši trochu upokojil, že tak dlouho nepřicházím. Starostí ubledlá červená prv líce, že se Milvoj z boje snad nevrátí více. Se soumrakem dorazil domů, kde ho již starostlivá žena s ouzkostí čekala. Ted ale, co se chytil těch daremných spolkův, rodičům dělá jen starost. Smutně jsem potřásla hlavou a omluvila se, že mu přidělávám starosti. To věřím, je to hezká věc, míti všeho dost a bez starosti živ býti. Jinak dala se přetvořiti staroslavná latina v půvabnou hudbu italštiny. Jeho hodní a starostliví rodiče mu tu našli místo u dřevařské firmy. Není ani třeba dělat si starosti, aby se náhodou nezměnil běh dějin. Máť plna starosti běžela hned ku králi, aby to dal veřejně oznámit. Odtud již všady zmínka o ústavu a starostech z něho vyplývajících. Neboť víme, že povstali jako my a jako my pociťují starost i bolest. Připadal mi jako člověk, který doslova klesá pod tíží starostí. Také Mařenka měla o vás starost, božínku, vždyť jste jako náš. Jak mi kdosi řekl, tenhle chlapík tady měl na starosti výrobu cihel. Děti postonávaly, sama stále nemocemi trpěla, starostí neubývalo. Čarodějův naprosto omezený učeň nám ušetřil spoustu starostí.


Pro zajímavost:

dělat si starosti synonyma,
starost synonyma,