Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce angličtiny obsahující výraz zírat, upřeně se dívat Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu zírat, upřeně se dívat


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu zírat, upřeně se dívat ve větách.

Upřeně zíral do nebe jako králík, který si koleduje, aby ho přejelo auto. Holmes zamlčel se náhle a zíral upřeně přes moji hlavu do vzduchu. Díval se upřeně před sebe ve ztrnulé úzkosti. Oba králové na sebe upřeně a nehnutě zírali. Zíral upřeně do stříbrného kovu. Arthur upřeně zíral do svého piva. Současně byl ministerstvem vyučování vydán zvláštní zkušební rád pro kandidátky učitelství na dívčích lyceích. Dostihli nejdivočejší a nejsmutnější části soutěsky, když tu dívka vzkřikla zděšena a ukázala vzhůru. Než, opusťme mythologii a všimněme si ve stručném přehledu historického vývoje otázky dívčí výchovy. Každá blednička, každý žaludeční katarrh, každé souchotiny najmě u dívky zavinila sněrovačka. Po provdání svém řídila soukromý dívčí ústav, který převzala od Bohuslavy Rajské Čelakovské. Marta se bystře dívala, prozírala do hlubin, zachycovala barvu hlasů i pohledů, záchvěvy, pomlčky. To, co však skutečně vyhlížel, když roztržitě zíral do nebe, byl jakýkoliv létající talíř. Pět divokých Maelstr mů událostí zavířilo v splašených poryvech blázniviny a vyvrhlo chodník. Zajímavo je především, že v Americe máme čtyři tyto koleje vysokoškolské výhradně dívčí. Ve Francii vyšší výchova dívčí byla do nedávné doby svěřena takřka výhradně klášterům. Tyto střední ústavy dívčí rozkvetly ve Francii v posledním čtvrtstoletí způsobem utěšeným. Nebylo to nic divného, an tenkráte ty nejvznešenější paní všechny domácí práce vykonávaly. Nabídl jsem mu Zprávu o Potlačení divošských obyčejů, u níž chybělo utržené postscriptum. Dívka stavu středního obyčejně jmění nemívá, ale bývá vychovávána tak, jako by ho měla. Vysoko na velitelském můstku zíral kapitán mírně podrážděně do nekonečných rozloh kosmu. Všechno je ve Vyšší dívčí škole pěkné, zábavné i jímavé, všechny předměty učebné. Před zrakem mýma zjevily se dvě ušlechtilé postavy dívčí, zářící krásou duše i těla. Pokusí li se náš přítel z Divokého západu býti práv své přezdívce, budeme připraveni. Sedí v maličké kanceláři a dívky, které hledají zaměstnání, musí čekat v předpokoji. Zajímají nás hlavně vyšší školy dívčí, jež se nenáhle přeměňují v dívčí lycea. Dodala jsem si smělosti, vstanu, a blížeji přistoupnouc k oknu, dívám se ještě bystřeji. Myslím, že jsem aspoň dvacet vteřin jen zírala na tu tvář, neschopna sebemenšího pohybu. Snad Brněnská Dívčí Akademie v tomto vyšším smyslu chce pojímati a řešiti úkol svůj. Na zakončení té kouzelné cesty jsem do toho kriplovského parníku div neudělal novou díru.


Pro zajímavost:

Ať se stane cokoliv. anglicky,
nastoupit, nalodit se anglicky,
divný, zvláštní anglicky,
starat se o anglicky,
podobat se, vypadat stejně anglicky,
Narodil sem se ... anglicky,
držet se za ruce anglicky,