Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce angličtiny obsahující výraz získat, nabýt Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu získat, nabýt

získat peníze anglicky, získat kontrolu anglicky, dosáhnout, získat anglicky, nábytek anglicky, nabýt na síle anglicky, získat, zakoupit anglicky, nabýt, získat synonyma, získat, vydělat francouzsky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu získat, nabýt ve větách.

Dovednosti, včetně dalších faktorů osobního potenciálu jedince, rozhodují o uplatnitelnosti získaných znalostí. Podrobnější znalosti můžete získat ve specializovaném předmětu Univerzity třetího věku Služby internetu. Poskytují přehled základních informací o jedinci, ucházejícím se o získání pracovní pozice v organizaci. Test umožňuje slovní shrnutí výsledků a doplnění dalšími získanými informacemi, pozorovanými jevy atd. Písemnictví Literárně historické vědomosti se získávají na základě četby a vysvětlení učitelových. Nabývá sňatkem státního občanství, neměla li ho dosud, a stává se příslušnicí obce manželovy. Jenže před čtrnácti dny zas získal nezasloužené uznání, když zahnal na útěk neškodného buvola. Zaměstnavatel také získává zprostředkovaně představu o stabilitě uchazeče, o jeho ambicích apod. Záhada začínala tedy nabývat určitějších rysů, jakmile se mha zvedla a odhalila některé aktéry. Obdobné informace získá každý zaměstnanec od svého zaměstnavatele v místě dislokace pracoviště. Domácnost vypadá spořádaně, lidé jsou lépe oblečeni, mají dokonce zdobně vyřezávaný nábytek. Nabyl přesvědčení, že jeho syn bude tím nejpohlednějším a nejnadanějším mladíkem v Chartúmu. Jedním ze současných trendů je i integrace získávání profesních dovedností do učebních osnov. Dokonce se zasnoubila s jedním vrchním zdejšího hotelu, takže není obtížné získat její adresu. Tehdejší autoři psali příliš komplikovanou literaturu, popularitu získávaly deníky a memoáry. Ihned obsah nabyl kalné, mahagonové barvy, a na dně nádobky utvořila se zahnědlá sraženina. Se snadnější příležitostí k získaní předmětů přepychu, jeví se i zvýšená potřeba. Ve skutečnosti chtěl získat čas, dokud Elizabeth nebude tak třicet, čtyřicet metrů od nich. Beddington si nepochybně získal přístup do budovy předstíráním, že tam něco zapomněl. Něco vznešeného a skvělého! Získat to nejcennější, čeho Orientálec může dosáhnout. Bylť mi řekl, že nechce získati nijakých vědomostí, jež by nesouvisely s účely jeho. Takový dojem získala i porota při vyšetřování okolností smrti a u policejního soudu. Ackoliv se jedna o tu nejmodernejsi technologii, nejakou dobu proces ziskávání DNA trvá. Prvních dojmů nabývá člověk v rodině a tyto bývají nejsilnější a nejtrvalejší. INGEN doporucuje vrhnout se i na vyzkum, který by mohl umoznit rychlejsí získání DNA. Proto je důležité získat o živelních pohromách, co nejvíce informací a znalostí. Pro získání jistoty, že jste se nenakazila HIV je nutné podstoupit laboratorní test. Nesměle jsem poznamenal, že Společnost je přece výdělečný podnik a jde jí o zisk. Sluší ještě dodati, že pohlcením těchto meteoritů získala Země hodně na váze. Plány učební a všechna k nim se pojící ustanovení nabyla platnosti počátkem šk.


Pro zajímavost:

získat zpět synonyma,
svého významu nabyde tím německy,
získat německy,
nabytí, získání synonyma,
získat, zajistit si, přijít synonyma,
sektorový nábytek německy,
nabytí synonyma,