Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce francouzštiny obsahující výraz manžel Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu manžel

manžel španělsky, manžel synonyma, manžel anglicky, žena, manželka francouzsky, manželka, manžel synonyma, manžel, žena, choť synonyma, manželka, muž, choť synonyma, manželka anglicky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu manžel ve větách.

Pichlerova manželka, rovněž Polka rodem, náležela toho času k nejdůvěrnějším družkám mladičké Honoraty. Úplně zadost učiniti jest nahraditi manželu nevinnému veškeru škodu, kterou zrušením manželství utrpěl. Zajisté také choti stýskalo se po manželi, čehož svědectví nalézáme v pozdějším listě Zapově. Nabývá sňatkem státního občanství, neměla li ho dosud, a stává se příslušnicí obce manželovy. Měl v očích něco, co vzbuzovalo bázeň věřitelů, manželek nadřízených i samotných plukovníků. Ideál německého filosofa Nietzsche a uskutečnění ideálu manželstvím dvou anglických básníků. Bůh, který posvětil manželství, požehná našemu sňatku, i když nám požehnání odepře kněz. Přijal manžela do zaměstnání, učinil ho vedoucím oddělení a všemožně mu vycházel vstříc. Potřebovala novou vůni v kuchyni, dosud nezvyklou, a čočku ještě ve svém manželství nevařila. Zřejmě to tak bude, protože mi ukázal nepoužitou vstupenku, kterou měl zakoupenou pro manželku. Zákon předpokládá, že matka prostředků nemá, poněvadž také jejím jměním vládne manžel. Muž jest povinen a oprávněn manželku svou zastupovati u soudu a záležitosti její obstarávati. Zkrátka, je to roztomilý mladý muž, který však, bohužel, nemá vlastností dobrého manžela. Myslím telegram, který jste poslal panu Josiahu Amberleymu ohledně jeho manželky a jeho peněz. Zap, vyhovuje přání manželky své, proplétá dopisy podrobnými zprávami z českého života. Můj život byl otravován neustálým pronásledováním manželem mým, jenž se mně zhnusil. Nemá li věno na manželku nebo na dědice její připadnouti, budiž to výslovně ustanoveno. Nevyslyšený milenec mohl zabít manžele Brownerovy a mužské ucho mohlo patřit manželovi. Jeho manželka, horlivá Slovanka, slíbila, že též něčím do našeho almanahu přispěje. Jsou vychovávány, aby byly jen manželkami, hospodyněmi a v nejlepším případě matkami. Podmínkou takového manželství jest vnitřní svoboda a plné zralé rozvinutí individuí. Posléze nadešel ten strašný den, kdy nebylo už možno tajit před manželem skutečnost. Nevymínil li si manžel věno před uzavřením manželství, nemůže ho pak již žádati. Manžel manžela nesmí zlomyslně opustiti, a pakli tak učinil, jest to důvodem k rozvodu. Po svatbě jeli mladí manželé zase nazpátek do svého zámku, kde spokojeně živi byli. Zap, její manžel, byl přítomen a líčil mi úžas a dojetí zkoušejícího professora. Když manželka onemocní, jest muž povinen na své útraty zjednati jí lékařskou pomoc. Platné manželství osob katolických zrušeno býti může jen smrtí jednoho z manželů. Manžel však svou vinou rozvedený nemá práva ani k dědictví, ani k dílu dědičnému. Manželé se zřejmě chystali neprodleně odjet, takže jsem musel jednat velmi energicky.


Pro zajímavost:

manželé, manželský pár německy,