Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce francouzštiny obsahující výraz říci Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu říci

říci, říkat německy, něco veřejně říct synonyma, říci, povědět synonyma, říct synonyma, říci úvodem synonyma, říct španělsky, sdělit, říci synonyma, říct, povědět anglicky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu říci ve větách.

Jest opět potřebí, aby úzké sobectví bylo přemoženo sobectvím ušlechtilejším, možné říci obětavostí. Vzal jsem je zcela nahodile, neboť musím říci, že pilulkám těm nepřikládám nijaké důležitosti. Paní Lackersteenová toho chtěla říci hodně, ale nehodlala zajít dál než k nepřímým narážkám. Arthur koktal zuřivostí a nedokázal ze sebe vypravit souvislou větu, natožpak říct něco trefného. Lze tedy říci, že zemětřesení u Loma Prieta bylo předpovězeno dlouhodobě, ne však krátkodobě. Lze tedy říci, že pravděpodobnost přenosu lze touto cestou považovat za prakticky vyloučenou. Ani boháč nemůže nyní říci, že nebude žebrákem, neboť není nikdo svého jmění jist. Naplňoval celý vzduch, a přece bylo nemožno říci, s kterého místa určitého přicházel. Chci jen říct, že zatím bych nerozeznala Magratheu od obyčejného úlomku studené skály. Sobectví jednotlivcovo je v těchto případech omezeno sobectvím, možno říci rodinným. Pak můžeme směle říci s Masarykem, že není ženské otázky, je jen otázka lidská. Víc o tom nechtěla říci, neboť jí její právník poradil, aby s obhajobou vyčkala. Mělo by se snad přece říci něco hezkého, obyčejné zabíjení se špatně vyjímá. Po pravdě vám mohu říct, že nikdy neměl příležitost, aby své spekulace litoval. Chtěla říci ještě mnoho užitečných vět, ale strýc Ota jí zavřel pevně ústa. Nejdřív bych vám snad měl říct, že Moriarty svým lidem vládne železnou rukou. Jsem hrdý, že mohu říci, že jsem neměl žádného zájmu osobního ve věci té. Mohu vám říct, že nebožtík Douglas měl jen jednu chybu, a to byla žárlivost. Starý muž podíval se na mne, jakoby mnoho věděl, ale jakoby to nechtěl říci. Nepostával a neokouněl tu nikdo, kdo by nám mohl říct, zda tudy někdo prošel. Nemohl byste mu říct, aby dal přinést pár židlí na verandu? řekla Elizabeth. Poslouchej mě musím ti říct tu nejdůležitější věc, kterou si kdy slyšel. Věděla, co se Zafod chystá říct, a pomyslela si, že se strašně předvádí. Teď nechte vší práce a jděte dolů říct Bruntonovi, že s ním chci mluvit. Chci Ti příčinu do ucha pošeptati, poněvadž se nahlas říci nesmí a nemá. Můžeme říci aspoň tolik tohle není žádná obyčejná milostná eskapáda. Ano, ovšem, vaše podobizny vás výstižně zachycují, smím li to tak říci. Opravdu nemohu bona fides říct, zda to byla soukromá zahrada nebo snad venkov. Směle mohu říci, že byla okrasou nejen naší dědiny, ale i celého okolí. Můžeš říct otci, že tu dnes ještě přespím a zítra si najdu jiný byt.


Pro zajímavost:

říci, povědět, vypravovat anglicky,
říct anglicky,