Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce francouzštiny obsahující výraz slovo Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu slovo

slovo anglicky, Slovák, Slovenka francouzsky, slovník francouzsky, Slovaquie f francouzsky, hotel Slovan synonyma, slovníkář synonyma, čestné slovo synonyma, dělat ( pomocné sloveso ) anglicky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu slovo ve větách.

Při těch slovech otevřel sáček a ukázal nám hromádku hnědočerveného prášku, připomínajícího šňupací tabák. Přispívá k tomu četba dobrých časopisů, povzbudivé slovo pokročilejších přátel, i hlavně vlastní přemýšlení. Nikdy ještě neviděl jsem přítele svého tak omráčeného překvapením, jako při těchto slovech drožkářových. Test umožňuje slovní shrnutí výsledků a doplnění dalšími získanými informacemi, pozorovanými jevy atd. Slova nalomená, stkaná, plachá, odvážlivá, konečně jsme uvolnili řeč, každá věta nás překvapovala. Skutečně jsem ji však zapřísahal nejplamennějšími slovy, jaká jsem při své povaze dokázal najít. Horlivě zastával aspoň svůj náhled, že národu českému spása jedině ze Slovenska přijití může. Sama jsouc horlivá a upřímná Slovanka, těžce nesla bolestný tento rozkol ve vzájemném smýšlení. Bez smyslu slova, bez cíle přísahy šeptem jsem zasílal vstříc za mořem vycházejícímu měsíci. Uprostřed, napříč přes půlarch, stála jediná věta, sestavená z nalepených, tištěných slov. Mladší po krajině se ohlížel a hluboce vzdychaje, jednotlivá slova mluvil řečí nesrozumitelnou. Zde je možné vyhledávat pomocí klíčových slov, která zapisujete do formulářového řádku Obr. Anděl, strážce duší našich, bude ostříhati slov mých, aby nepřišly do rukou neposvěcených. Podivnou shodou okolností výsledné slovo vyjadřovalo dost přesně Arthurovy momentální pocity. Oči k oněm dvěma nad sebou nataženým větvím majíc obráceny, nesrozumitelná šeptala slova. Koná li však ženská osoba každou práci v domácnosti se naskytující, slove prostě služkou. Závěr rozhovoru Stejně jako první slova si pozornost zaslouží také poznámky před odchodem. Vysoce vážená vlastenko! Když se Praha radostí ozývá, zraduje se Slovensko a zajásá Tatra. Naschvál zdůrazňoval svůj cockneyský přízvuk, protože to jeho slovům dodávalo jízlivost. Slova kázání mu pokojně proplouvala hlavou jako nezřetelné bublání, které skoro neslyšel. Lidé, kteří disponují střelnými zbraněmi, se obvykle nenamáhají disponovat také slovesy. Zemědělství dosáhlo nádherných úspěchů, a průmysl bylo třeba označili slovem skvělý. Neprojevte však svého podezření ani slovem, opakuji, ani slovem, sice se plány moje shroutí. Jeho zachmuřená tvář však jasně prozrazovala, že na něho McMurdova slova neudělala dojem. Na protější pak rameno váhy zavěsila toliko jedno malé, avšak závažné slovíčko vdovec. Každý pocit, každé hnutí mysle vykouzlené Vašimi slovy, zračilo se na jich tvářičkách. Tím jste určili, že program vyhledá všechny soubory, jejichž název tímto slovem začíná. Ze všech nářečí slovanských mám jich několik, jenom ruské mi téměř docela scházejí. Nemluvila, leda jako ve snu nesrozumitelná slova, nežádala si ničeho, nevšímala si nikoho. Uvyklý na takovéto kata svého chování, kráčel Václav beze slova promluvení v byt svůj.


Pro zajímavost:

slovní synonyma,
naučný slovník synonyma,
projev, slovo synonyma,
nepravidelná slovesa anglicky,
Slovinsko zeměpis,
zápor u sloves anglicky,
skoupý na slovo synonyma,