Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce francouzštiny obsahující výraz tout de suite Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu tout de suite

ed dépit de qc francouzsky, profiter de qc francouzsky, prs de francouzsky, taux m de chômage francouzsky, remercier q de qc francouzsky, contrat m de travail francouzsky, billet (de train) francouzsky, taux de chomage francouzsky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu tout de suite ve větách.

Ale žádá zaň jen pod tou podmínkou, jestliže zjednání jeho nezpůsobí Vladislavovi žádných obtíží. Výminkou tou jsou nešťastné bytosti, děti silných pijáků, zatížené dědičným sklonem k pijáctví. Sladkou vůní dýšou květiny, listy stromů tichúnce ševelí, puká touhou závit poupěte růžového. Ničeho sobě nepřeju více, nežli dítky své ochrániti před touto zkázyplnou povrchní vzdělaností. Horolezci patřili k mým obdivovaným hrdinům a toužil jsem s nimi prožívat báječná dobrodružství. Nebýt šťastné náhody s tou zlatou plombou, nic by bylo pravděpodobně nevzbudilo vaše podezření. Přemáhej, milé dítě, svou touhu a nechtěj se snoubiti předčasně, nechtěj milovati předčasně. Touto explozí došlo k roztržení betonového bloku reaktoru a odhození jeho tisícitunového víka. Vznikla možná na základě filantropické touhy poskytnout těm zločincům nějaké zaměstnání. Lze tedy říci, že pravděpodobnost přenosu lze touto cestou považovat za prakticky vyloučenou. Touhu po odloučenosti chápu ale proč tiskací písmena? Malovat tiskací písmena je zdlouhavé. Nad střední touto stavbou zvedaly se dvě věže starobylé s cimbuřím a mnohými střílnami. Tou může být výrobní závod, úřad, kanceláře, obchody, veřejné budovy i soukromé domy. Nespatřily však toužebně očekávaného dříve, než se všickni námluvníci vypořádali. Rodiče viděli, jak jim před očima dospívá, a podporovali její touhu, být hezkou ženou. Tou první a nejvýznamnější byl pád doktor Vérasvámího, tak jak to on sám předvídal. Upozorňovali mne, že pověří li král někoho touto záležitostí, budete to určitě vy. Kačenky se zmocnila horlivost a touha, nějak vyniknout, upozornit na sebe velebného pána. Pod touto položkou je formulářový řádek, kde je napsán název komprimovaného souboru. Touha po pití zachvátila ho opět, i nařídil mně, abych zastavil před prodejnou gina. Od svých dvaceti let se toulal po Německu a Rakousku Uhersku jako koželužský tovaryš. Já musím, matinko, na lov, musím tu překrásnou laňku dostat, sice sám touhou zajdu. Rád bych též tou samou příležitostí o Praze, zvláště o Riegrovi zpráv obdržel. Náklonnost Ladislava mého byla největším přímluvčím za něho a tou on zvítězil. Je mozné jim téz nabídnout malého dinosaura, aby zaroven uspokojili svou touhu lovit. Tou dobou se už skoro všichni diváci na rohožích obrátili a civěli na ,Ingaleikmu. Tělo, které leželo v rakvi, mělo hlavu omotanou vatou prosáklou touto chemikálií. Ona necítí, že člověk žije hudbou, uměním, touhou stoupat stále výš a výše. Nadchází nyní i změna v zájmech, touha po poznání, po prozkoumání nových cest. Mívám i touhu, být hodně smutná a moci se pro někoho hodně žalostně rozplakat.


Pro zajímavost:

poste m de radio francouzsky,
cours de russe francouzsky,
technologie f de pointe francouzsky,
disposer de qc francouzsky,
de francouzsky,
tout francouzsky,
appareil de production francouzsky,