Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce francouzštiny obsahující výraz znát, poznat Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu znát, poznat

poznámka francouzsky, poznámka, připomínka synonyma, vidět, znát, zapomenout synonyma, poznámka německy, poznat anglicky, poznamenat synonyma, vtipná poznámka synonyma, všechno znát synonyma,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu znát, poznat ve větách.

Přesto můžeš v noci přijít alespoň poznáš, co v této společností znamenáme. Ale já ho dobře znám, a tak jsem poznala, že je hluboce otřesen. Samozřejmě jsem poznal, co podrobné plány znázorňují. Naleznete několik poznámek o věci té pod známkou B. Naši z nich aspoň poznají, co je známo a co ne. Přihlouplá, banální poznámka, která navodila uklidňující atmosféru klubového tlachání, Elizabeth jako zázrakem zkonejšila. Zůstávala však třetí možnost, sice ojedinělá a nepravděpodobná, která však vysvětlovala všechny známé skutečnosti. Sociální vazby, sexuální identifikace respondentů ani znalost HIV stavu významně četnosti odpovědí neovlivňovala. Laskavost tedy znamená projevovat vůči mládeži pozornost a náklonnost a současně vyžadovat dodržování pravidel. Dovednosti, včetně dalších faktorů osobního potenciálu jedince, rozhodují o uplatnitelnosti získaných znalostí. Projevoval nějaké známky duševního rozrušení? Podívejte, slečno Westburyová, mluvte s námi naprosto upřímně. Podrobnější znalosti můžete získat ve specializovaném předmětu Univerzity třetího věku Služby internetu. Můžete jednoduše psát poznámky pod čarou, vytvářet křížové odkazy nebo rejstřík důležitých pojmů. Vzhledem ke složení obyvatel sídliště Prosetice tvoří značnou část ná vštěvníků střediska Romové. Tímto poznáním překročuje ženské hnutí hranice feminismu a stává se hnutím pokrokovým, demokratickým. Doznávám, že jsem byl značně překvapen tímto novým důkazem praktické stránky soudruhových theorií. Rychlost tohoto letu naplňovala poznovu hrůzou ty, kteří z toho vyvozovali následky tím strašnější. Klávesa Shift umožňuje nejen psaní velkých písmen, ale také horních znaků alfanumerických kláves. Vybavení otcovy soukromé ordinace bylo zabaveno, on sám začal pracovat ve znárodněném zdravotnictví. Prohloubili jsme jeho znalost dalších pozitivních strategií zvládání stresu a relaxačních technik. Nikdy v životě jsem neviděl rysy tak hluboce poznamenané veškerou myslitelnou bestialitou a krutostí. Není ženského spolku, na nějž by nepřispěla značným obnosem, sama trávíc život co nejprostší. Jako obyčejně byl vyšel k večeru Valdemar Lomnický do blízkého města navštívit svých známých. Chvíli před polednem poprvé od přistání zpozorovali nějakou známku, že planeta není neobydlena. Význam mezer nebo protimluvů znamená přílišný tlak na otázku proč?, vůbec nejtěžší otázku. Cílem učení je znemožnit zapomenutí naučených poznatků nebo alespoň zpomalit toto zapomínání. Uvnitř protínaly stropy těžké dubové trámy a nerovné podlahy se místy propadaly hezky znatelně. Znalost vynikajících spisovatelů dle četby jistého počtu děl, hodících se pro ženskou mládež. Návštěvy konvenční jsou ty, kterými se udržují přátelské styky mezi známými milými osobami. Rozlišením pohlaví vznikla první lemura, polobytost, jejímž prvním vývojem jest poznání směru.


Pro zajímavost:

znát německy,
poznatek, poznání německy,
znát, umět synonyma,
poznámka na konci synonyma,
vědět, znát synonyma,
šlehnutí, vtipná poznámka synonyma,
Státní Poznávací Značka všeobecný přehled,