Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce němčiny obsahující výraz investiční poradce Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu investiční poradce


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu investiční poradce ve větách.

Motivační dimenze se týkají zejména hodnotové orientace poradců, kde je důležitá především sociální orientace. Kariérový poradce by měl být klientovi v této důležité fází individuálního plánování kariéry nápomocen. Na straně poradce je nezbytnou podmínkou respekt ke klientovi a tolerantní, nehodnotící, empatický přístup. Opět má poradce většinou k dispozici předem připravený anamnestický dotazník pro pracovní anamnézu. Poradce hledá návrhy variant konstruktivního, nezaujatého řešení a nabízí je klientovi k posouzení. Je to jedna z nejpoužívanějších a také nejobtížnějších metod využívaných v práci poradce. Záleží přitom na profesních kvalitách kariérového poradce, jaké přístupy a metody použije. Pomoc při plánování kariéry představuje podstatnou část náplně práce kariérového poradce. Je vhodné, aby poradce bral v úvahu flexibilitu rozhodování, možností a případné změny. Poradce je diskusní partner v jejich převážně racionálním procesu kariérního vývoje. Podle toho použije poradce jen určitý sled vybraných kroků fází poradenského procesu. Tím je do značné míry ovlivněn i výběr metod, které poradci nejčastěji užívají. Doufáme, že si všechny čtyři najdou své místo v knihovničce každého VŠ poradce. Možní uživatelé Všichni potenciální uchazeči o práci Profesní poradci obecně. Poradce se v průběhu rozhovoru musí být schopen koncentrovat na svého klienta. Můžeme sem ale zařadit i znalosti, které poradce pro svou práci potřebuje. Pro poradce jsou také důležité vlastní životní a pracovní zkušenosti. Projevuje se v aktivním a ještě lépe proaktivním přístupu poradců. Modelové postupy v kariérovém poradenství a osobnost poradce. Pokud i nadále potřebuje poradcovu podporu, přichází krok. Přesto by poradce měl flexibilitu stimulovat a facilitovat. Metodická příručka poradce pro volbu povolání. Na svého prvního poradce, jak jsem slyšela. To se týká jak poradce, tak klienta. Spolupráce a důvěra v poradce. Metodika pro výchovné poradce. Vzdělávání poradců v ČR. Poradce k volbě povolání. Jsme poradci princezny Klii.


Pro zajímavost:

-ä- německy