Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce němčiny obsahující výraz jazyk, řeč Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu jazyk, řeč


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu jazyk, řeč ve větách.

Mluvnice Kursoricky opakují se nejdůležitější části mluvnice a zvláštnosti jazykové příležitostně se doplňují. Slova nalomená, stkaná, plachá, odvážlivá, konečně jsme uvolnili řeč, každá věta nás překvapovala. Mladší po krajině se ohlížel a hluboce vzdychaje, jednotlivá slova mluvil řečí nesrozumitelnou. Mužstva a ženstva bylin všem navzdor přírodopiscům dávno jazyk soudný právěji rozřaďoval. Raneček obsahoval bochník chleba, jazyk v staniolovém obalu a dvě krabice naložených broskví. Vyučování frančtině připojuje se, pokud možno, k vyučování jazyku českému a německému. Vaše řeči o mravní obrodě drahého národa jsou příliš chatrné, aby zakryly Vaše hříchy. Pravda tato je i podkladem požadavku Komenského, aby dítě vyučováno bylo v jazyku mateřském. Vystřídali už několik jazyků dávno vyhynulých na Merkuru, když živému nebylo rozuměno. Tu přilítli, koflík otevřeli, napřed krev z rány jazykem vyčistili a pak mastí namazali. Podmínkou pro využití CareerLeaderu je pak samozřejmě aktivní znalost anglického jazyka. Méně funkční jsou ovšem na matematické, chemické nebo fyzické vzorce nebo cizí jazyky. Jak vařívávaly naše praprabáby, tak vaří naše ženy, o větší úpravnosti ani řeči. Jestli mě přijdete ještě jednou otravovat takovými hloupými řečmi, poštvu na vás psa. Pamatujete se, že služky při sčítání lidu hlásily se k mateřské české řeči své. Překlady z jazyka českého na jazyk německý se zvláštním zřením ke správné formě. Konkrétně řečeno byl to čtyřicetiletý, tlustý a ochablý zaměstnanec obecní rady. Dělala, jako by si komorníkovy řeči ani nevšímala, zatím jí ale slovíčko neušlo. Řeč nás sbližovala opět jinak nežli neštěstí a dotek smrti, nežli úžas útěku. Přestal myslit na smuteční řeč, a když dívka vystoupila u tržnice, vystoupil také. Jednoduše řečeno, soubory jsou informace uspořádané s nějakým smyslem nebo funkcí. Několikrát jsem se pokusil přimět oba Sikhy k řeči, ale velký úspěch jsem neměl. Cvičeni v hovoru Pokračování ve cvičeních jazykových na základě obrazů, map a j. Co tu bylo lékařů a jiných učených mužů, než žádný ji k řeči nepřipravil. Ale když člověk patnácte let nemluví v nějaké řeči, ani ji neslyší, zapomene. Pokud možno největší zručnost v ústním a písemném užívání obcovací řeči. Řečník házel číslicemi a všechny ty číslice sypaly se na hlavu pana Šedivého. Informace se zprostředkovávají jazykovými i nejazykovými prostředky Gavora a kol. Po dobu tuto neučí se cizímu jazyku, všechna péče věnuje se jazyku mateřskému. Cíl učebny Zručnost užívati jazyka českého mluvnicky správně slovem i písmem.


Pro zajímavost:

to je bez řečí synonyma,
přednesový, řečnický synonyma,
hantýrka, jazyk, slang synonyma,
jazyk španělsky,
hloupý řeči synonyma,
řečnění synonyma,
žargon, hantýrka, řeč synonyma,