Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce němčiny obsahující výraz následovat, dojít k čemu Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu následovat, dojít k čemu


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu následovat, dojít k čemu ve větách.

Statistického materiálu nasbíráno už tolik v předešlých stoletích, že nebylo těžko dojíti logických výsledků. První počítače byly elektronkové, po nich následovaly tranzistorové, další již měly integrované logické obvody. Stapletonovi odebrali se potom do hrabství Devonského, kamž byli následováni sirem Jindřichem a vámi. Naproti dojíždělo množství rozličných vozů, ale jeden zvláště vábil na sebe zraky koljdoucích. Při bouřce může dojít k poškození počítače a hlavně modemu připojeného k telefonní lince. Potom příštího jitra následovala návštěva přátel našich, stopovaných Stapletonem ve voze. Vzápětí ji následovalo mnoho miliónů tun žhavé lávy, tryskající stovky metrů do vzduchu. Palba náhle ustala a ticho, jež následovalo, protrhlo jen dvojité zachroptění a žuchnutí. Po Švédsku následovalo Finsko, země malá, ale tak proslulá svým vyvinutým školstvím. Člověk aby napsal zvláštní knihu pro detektivy, by naučil je, čemu mají se vyhýbati. Chceme od vás, abyste dělal jen to, kvůli čemu sem přicházejí všichni vaši krajané. Choval se k nám značně odměřeně, zvláště když uslyšel, kvůli čemu jsme přišli. Složila konečně, na čem se byla ostýchavost a přirozená marnost v mysli její shodly. Jeho příklad následovala veškerá elita, oni potomkové černých amerických otroků. Příkladu Bádenska v novější době následovalo již též W rtembersko a Hessensko. Jsem vám asi dlužen jisté vysvětlení, neboť vím, k čemu vás pátrání zavedlo. Následovalo několik vteřin opravdu zlověstnýho ticha, který přerušil až Ozzie. Ten chlap určitě uhodl, k čemu se slečna Hunterová chystá, a svoji oběť unesl. Slovo za slovem jen zdlouha následovalo, vždy však se zdál hlas ze spaní mluviti. Muselo by tedy dojít při ošetřování také k poranění Vašich vlastních rukou. Každých několik minut tím směrem pohlédl, ale nikdy neobjevil, po čem pátral. Trest působí jen tehda, následoval li ihned po provinění, jinak nemá významu. Ozzie na něj nechápavě civěl, protože ještě pořád nevěděl, o čem mluví. Mezi stromy se melodicky nesl zvuk hlasů, následován po chvíli dvěma dívkami. Tak co tam probůh může dělat? V celé téhle věci je něco, čemu nerozumím. Bylo mi, že mlčíce sdílíme si své myšlenky, že Neklan ví, o čem myslím. Druhý den ráno dostal Libor dvě kovaná vědra a musel opět babu následovat. Holmes se skrčil za keři vavřínu a my tři jsme následovali jeho příkladu. Mladíci se posunčinou o čemsi dohadovali a pak nadháněč zřejmě souhlasil. Sám vidíte, jak rychle následoval čin za výstrahou, která došla z Dundee.


Pro zajímavost:

konkurovat komu, čemu francouzsky,
následovat synonyma,
dávat přednost čemu francouzsky,
dojít, nemít zásoby anglicky,
čemu uvěřit chtějí. všeobecný přehled,
čelit , postavit se čemu anglicky,
vyhýbat se čemu francouzsky,