Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce němčiny obsahující výraz odvádět daň z příjmu Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu odvádět daň z příjmu


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu odvádět daň z příjmu ve větách.

Musíme však nejprve vyčerpat všechny možnosti přirozeného vysvětlení, než přijmeme takovýto výklad. Vznikající teplo je odváděno chladicí vodou, která proudí kolem palivových proutků do parogenerátorů. Nevyčerpatelným zdrojem příjmů pro warlordy je mezinárodní pomoc pro chudé hladovějící obyvatelstvo. Baldwin musel nabízenou ruku přijmout, neboť strašlivý šéf z něho nespouštěl zlověstné oči. Srdce se nebohé hrůzou třáslo, když pomyslila, nepřijede li vysvoboditel, že bude draku dána. Ty ikony, které jsou šedé, jsou v daném okamžiku z nějakého důvodu nedostupné nefunkční. Přijmětež srdečné díky, drahá sestro, za laskavé dovolení s vámi písemně se smlouvati. Nadbytečné teplo je pomocí kondenzátorů odváděno chladicím okruhem do chladicích věží. Myslím, že všichni souhlasíte, že je to za daných okolností jediné rozumné řešení. Rána dopadla vždy koncem doby, kterou potřebovali pisatelé, aby urazili danou vzdálenost. Odpudivé zvuky vysílají speciální frekvenci, která odhání dinosaury z dané oblasti. Pokud vím, může svobodná dáma docela dobře žít i při příjmu asi šedesáti liber. Rozhodně to můžeme přijmout jako hypotézu a uvidíme, jaké důsledky z toho vyplynou. Na využití dotace se vztahují omezení daná Dotační vyhláškou a Pokynem k dotacím. Nicméně nepochyboval, že příjmy z ropy jsou pro jeho obléhanou zemi požehnáním. Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce. Kdo se pokouší povznést nad řád daný Přírodou, klesne často pod svou úroveň. Poněkud obšírnější reprodukce přeměna kratších článků dle daných hledisk. Intenzita zemětřesení míra velikosti účinků zemětřesení v daném místě. Ještě když mě odtamtud odváděli, jsem slyšela, jak křičí, že je nevinen. Tlampač dával za ni starý dantes, ale ženich hned sypal stříbro a dostal ji. Pospolu mohli se navzájem, brániti, avšak jednotlivě byli mi dáni na pospas. Definice pojmů Účinky zemětřesení projevy zemětřesení v dané lokalitě. Bric a brac filled the air around his head, dancing around with sickening speed. Přijmouc nabídnutí moje, uložila se a v brzku sklíčil spánek její oči. Es werden dann die uber diesen Tuner bereitgestellten Sender angezeigt werden. Teď bych vás ale, Watsone, už nerad odváděl od výkonu lékařské praxe. Nezapomenu, jak se na mě z okénka koukal, když jsem ji odváděl od vlaku. Potkával hloučky mládeže, pracující ve skupinách na daných úkolech. Myslila jsem, zdali ještě rodiče naživu zastihnu a jak mne asi přijmou.


Pro zajímavost:

příjmy státu, podniků německy,
poplatek, daň, celní tarif synonyma,
přijmout, přijímat anglicky,
daň, dávka, clo synonyma,
příjmení francouzsky,
daňové příjmy anglicky,
daň anglicky,