Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce němčiny obsahující výraz přehled o čem Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu přehled o čem


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu přehled o čem ve větách.

Výstupem tohoto kroku je strukturovaný přehled o vývoji, sociokulturním zázemí a specifických omezeních klienta. Poskytují přehled základních informací o jedinci, ucházejícím se o získání pracovní pozice v organizaci. Než, opusťme mythologii a všimněme si ve stručném přehledu historického vývoje otázky dívčí výchovy. Tato brožura má za cíl poskytnout stručný přehled o nejběžnějších sexuálně přenosných infekcích. Soustavný přehled hlavních směrů literárních a zjevů v jednotlivých dobách celé literatury české. Téma I podává všeobecný přehled o problematice ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí. PŘÍKLAD SLOUPCOVÉHO GRAFU K TABULCE Z VÝŠE POPSANÉHO PŘÍKLADU Přehled konzumace nápojů za. Přehledné dějiny literatury staročeské s podrobnější charakteristikou vynikajících zjevů. Toto vše bude vysvětleno na přehledu spotřeby limonád a minerálních vod za jedno pololetí. Výstupem šetření je Vysvědčení zpracované v přehledné grafické podobě s komentářem. Obě strany zoufale potřebovaly piloty a byly připraveny přehlédnout tuhle jeho dvojakou hru. Četba a písemnictví Stručný přehled vývoje literatury doby střední až po Komenského. Rozsah publikace však nedovoluje, aby tento přehled byl plně komplexní a vyčerpávající. Člověk aby napsal zvláštní knihu pro detektivy, by naučil je, čemu mají se vyhýbati. Chceme od vás, abyste dělal jen to, kvůli čemu sem přicházejí všichni vaši krajané. Choval se k nám značně odměřeně, zvláště když uslyšel, kvůli čemu jsme přišli. Složila konečně, na čem se byla ostýchavost a přirozená marnost v mysli její shodly. Mezitím se ustavičně ohlížel po oudolí, které odsud daleko se mohlo přehlédnouti. Řádná příprava také snižuje riziko, že lékař přehlédne nějakou abnormalitu. Jsem vám asi dlužen jisté vysvětlení, neboť vím, k čemu vás pátrání zavedlo. Ten chlap určitě uhodl, k čemu se slečna Hunterová chystá, a svoji oběť unesl. Každých několik minut tím směrem pohlédl, ale nikdy neobjevil, po čem pátral. Ozzie na něj nechápavě civěl, protože ještě pořád nevěděl, o čem mluví. Možná že jsem se naučil všímat si maličkostí, které ostatní přehlédnou. Tak co tam probůh může dělat? V celé téhle věci je něco, čemu nerozumím. Bylo mi, že mlčíce sdílíme si své myšlenky, že Neklan ví, o čem myslím. Formáty typy dokumentů se není třeba učit, přehled o nich získáte praxí. Mladíci se posunčinou o čemsi dohadovali a pak nadháněč zřejmě souhlasil. Holmes přehlédl svižně list, přelétnuv zrakem nahoru a dolů jeho sloupce. Naštěstí jste bývalí spolužáci, a budete si tedy mít o čem povídat.


Pro zajímavost:

naproti (čemu) francouzsky,
čelit čemu anglicky,
souhrn, přehled, výtah synonyma,
konkurovat komu, čemu francouzsky,
závislý na kom, čem francouzsky,
dobrý v čem anglicky,
dávat přednost čemu francouzsky,