Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce němčiny obsahující výraz skutečnost, fakt Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu skutečnost, fakt

důležitý výrobní faktor německy, držící se faktů synonyma, Filozofická fakulta UK všeobecný přehled, vážně, opravdu, skutečnost synonyma, výrobní faktor anglicky, tok výr. faktrorů anglicky, fakulta francouzsky, skutečnost synonyma,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu skutečnost, fakt ve větách.

Zůstávala však třetí možnost, sice ojedinělá a nepravděpodobná, která však vysvětlovala všechny známé skutečnosti. Změně externích faktorů tedy již neodpovídají tradiční přístupy ke kariéře, ani tradiční psychologická smlouva. Dovednosti, včetně dalších faktorů osobního potenciálu jedince, rozhodují o uplatnitelnosti získaných znalostí. Tato skutečnost se může bez nebezpečí stát předmětem dramatického napětí, protože je naprosto bezvýznamná. Schopnosti každého člověka mají své hranice a tato skutečnost nám aspoň zabraňuje podlehnout sebeuspokojení. Skutečnost, že přesto přežili, nejspíš slouží ke cti zarputilé, tupohlavé umíněnosti těchto stvoření. Člun, který občas připlul od pobřeží, zprostředkoval člověku aspoň chvilkový kontakt se skutečností. Jihočeská Univerzita, Zdravotně sociální fakulta, Katedra supervize a odborné praxe, České Budějovice. Taková jsou hlavní fakta tohoto případu, zbavená veškerých dohadů a vyložená s maximální jasností. Socioekonomické faktory a jejich vzájemná interakce, výrazně ovlivňují nejen organizace, ale i jedince. Skutečnost, že za sebou zamkl, když vyšel, posilovala tu domněnku a naznačovala omezující opatření. Jistě jste si už sám vytvořil nějakou teorii, vysvětlující veškerá fakta, která jsme vyslechli. Já nemohu posud ani o smutné té skutečnosti přemýšleti, bych nejtruchlivějším citům nepodlehla. Dodavatel je pak povinen podle povahy nesprávnosti faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Při shromažďování faktů je policie výtečná bohužel jich nedovede vždy s prospěchem použít. Důležitým faktorem k zajištění ochrany lidí při radiační havárii je havarijní připravenost. Jak vyplývá z předchozího textu, externí faktory mají výrazný vliv na různé aspekty kariéry. Jinak ale všechno, co jsem řekl, jakkoli to znělo přehnaně, do puntíku odpovídalo skutečnosti. Hoření látek při haváriích patří mezi nejvýznamnější ničivé faktory těchto událostí. Salesiáni stáli u zrodu a výrazně podpo řili vznik teologické fakulty Jihočeské univerzity. Ve skutečnosti chtěl získat čas, dokud Elizabeth nebude tak třicet, čtyřicet metrů od nich. Tradiční psychologická smlouva reflektuje externí faktory typické pro industriální období. Musel bych znát další fakta, než bych se odvážil vyjádřit s určitostí konečný názor. Faktum jest, že přítel náš baronet počíná zajímati se silně o naši krásnou sousedku. Na vodních dílech překročení mezních hodnot a skutečností z hlediska jeho bezpečnosti. Vypadalo to jako násilný čin, ale ve skutečnosti šlo o zcela ospravedlnitelnou sebeobranu. Měl jsem pocit, že jedině tak si udržím kontakt s osvobozujícími skutečnostmi života. Ve skutečnosti ani tady nebyla nikdy nouze o pletichy, intriky, spiknutí, podvody i masakry. Velký válečník rozhodně nebyl ve skutečnosti to byl nervózní, utrápený človíček. Posléze nadešel ten strašný den, kdy nebylo už možno tajit před manželem skutečnost.


Pro zajímavost:

faktický synonyma,
služby výrobních faktorů anglicky,
počítat, fakturovat synonyma,
faksimile synonyma,
elementární fakta synonyma,
trh výrobních faktorů anglicky,
faktura, účet synonyma,