Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce němčiny obsahující výraz sloužit jako zemědělská užitná plocha Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu sloužit jako zemědělská užitná plocha

rozšiřovat osevní plochy německy, plocha německy, když, jako německy, tak jako tak německy, pracovat jako německy, užitná zemědělská plocha francouzsky, jako např. španělsky, být, vypadat jako anglicky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu sloužit jako zemědělská užitná plocha ve větách.

Voda na plochách tvořících rozhraní vrstev může působit jako mazadlo a usnadňovat klouzání. Ládinovy skupiny a sloužila jako výcvikový tábor pro doslova tisíce teroristů z celého světa. Hospody a obchody tvoří jednu širokou ulici, která příležitostně slouží jako tržiště. Jak ho zažene, vždyť to není opravdivá kočka, snad mi rozumíš, ten nový sloužící. Tu přiběhl sloužící s jakýmsi kořením a poroučel, aby se honem pro prince uvařilo. Slouží potenciálnímu zaměstnavateli jako prvotní a základní informace o uchazeči. Doufám, že mne neopustíte, když vám budu sloužit, jako jsem vám dříve sloužila. Ke stěně byla přilepená ještěrka taukte, plochá a nehybná jako heraldický drak. Jsou neobyčejně ploché a jakoby ztluštělé, což je pro boxery charakteristické. Vršilo se tu plno listin a knih, neboť zřejmě sloužila jako pracovna. Já jí budu sloužit, budu se o ni starat jako o nejdražší poklad. Petr se ho začal vyptávat, odkud je, u koho slouží a jak se má. Jakub byl rodič z vesnice jsa sirotek, musel odmalička sloužit. Proto jakmile budu mít pár zlatých uspořeno, nechci sloužit. Sloužící mu to řekl, ale jakou odpověd dostal, nevím. Slouží jenom jako prostředek k odhalení nerovností. Sloužím Vaší Výsosti jak nejlépe umím. Nyní, jak se zdá, sloužil jako aperitiv. Přihlouplá, banální poznámka, která navodila uklidňující atmosféru klubového tlachání, Elizabeth jako zázrakem zkonejšila. Je to vylíčení údajných zážitků jakéhosi Víta Vújagiga, mladičkého nenápadného studentíka Maximegalonské university. Největší hádankou zůstávají obyčejné bezvýrazné zločiny, právě tak jako je nejtěžší identifikovat všední tvář. Jak z výše uvedeného vyplynulo, zaměstnavatelnost a její jednotlivé charakteristiky nejsou zcela identicky vymezovány. Na trávník vztyčili chlapci vysokou tyč okrášlenou chvojem, pentlemi, vlajícími červenými šátky jako praporečky. Posílány signály světelné, jich vydatnost stupňována časem, jak jen dovolovaly současné technické prostředky. Nikdy ještě neviděl jsem přítele svého tak omráčeného překvapením, jako při těchto slovech drožkářových. Jakýkoli cit, zejména láska, se jeho chladnému, přesnému a obdivuhodně vyváženému myšlení přímo příčí. Oheň hučí, potraviny na pánvi syčí a praskají jako lákavá předzvěst nadcházejících gastronomických hodů. Doufáme, že oběma úředníkům dostane se nějakého vyznamenání jakožto zaslouženého uznání jejich služeb. Jednak pomáhá lidem jakéhokoli věku řešit otázku volby vzdělávání, profesní orientace a rozvoje osobnosti. Skutečnost, že přesto přežili, nejspíš slouží ke cti zarputilé, tupohlavé umíněnosti těchto stvoření.


Pro zajímavost:

východ na letištní plochu anglicky,
vyslat jako zástupce synonyma,
jako... všeobecný přehled,
hrací plocha, hřiště synonyma,
jako, jak španělsky,
zemědělská plodina anglicky,
jako celek synonyma,