Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce němčiny obsahující výraz svého významu nabyde tím Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu svého významu nabyde tím

vyznačuje se to tím německy, nabývat na významu německy, I had a good time. anglicky, tím synonyma, It's the big time. anglicky, timber anglicky, Local time anglicky, have a good time anglicky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu svého významu nabyde tím ve větách.

Tím výdělkem by se povznesla, osvobodila, osamostatnila a stala se rovnocennou družkou svého muže. Napsal mi a poslal mi kopii svého románu, abych se nad tím předem mučila. Ale syn se ani tím od svého úmyslu nedal odvrátiti. Těžší zločiny bývají většinou jednoduché, neboť čím větší zločin, tím mívá obvykle průhlednější motiv. Sociální vazby, sexuální identifikace respondentů ani znalost HIV stavu významně četnosti odpovědí neovlivňovala. Usazování radioaktivního jódu lze zabránit tím, že štítnou žlázu nasytíme normálním, neradioaktivním jódem. Nikdy ještě neviděl jsem přítele svého tak omráčeného překvapením, jako při těchto slovech drožkářových. Doufáme, že oběma úředníkům dostane se nějakého vyznamenání jakožto zaslouženého uznání jejich služeb. McMurdo byl zamyšlený a zamlklý, ale pro chvilkovou slabost svého společníka neprojevil sebemenší pochopení. Pravděpodobnost, že nastane rozštěpení dalšího jádra, je tím větší, čím menší je rychlost neutronů. Tímto poznáním překročuje ženské hnutí hranice feminismu a stává se hnutím pokrokovým, demokratickým. Zadní stranu klubu nechali nehlídanou, protože předpokládali, že řeka znemožňuje ústup tímhle směrem. Doznávám, že jsem byl značně překvapen tímto novým důkazem praktické stránky soudruhových theorií. Vlčák byl venku, zuřivě štěkal, a když zpozoroval svého pána, projevoval ještě větší vzrušení. Čím víc však jsem o tom přemýšlel, tím mi to připadalo nepochopitelnější a nevysvětlitelnější. Rychlost tohoto letu naplňovala poznovu hrůzou ty, kteří z toho vyvozovali následky tím strašnější. Pláštěm tím byl přikrytý krvavý mrtvol Valdemara Lomnického, hraběte z Borku, pána starého Bárty. Nadarmo jsem pátral mezi hloučky cestujících a vyprovázejících po pružné postavě svého přítele. Tam naposled sbírala Honorata své síly, aby potom tím usilovněji předsevzetí své mohla uskutečniti. Pro evangelizaci mají základní význam společenství, která jsou evangelizována a sama evangelizují. Jsou to penězokazci ve velkém a tím strojem zpracovávali amalgám, který používali místo stříbra. Obdobné informace získá každý zaměstnanec od svého zaměstnavatele v místě dislokace pracoviště. Již před tím povzbuzoval Josef Wenzig Boženu Němcovou k podobnému předsevzetí, ale bezúspěšně. Postupně se tyto svatyně stávají i místem společenských setkání, svého druhu uzavřenými kluby. Nabyl přesvědčení, že jeho syn bude tím nejpohlednějším a nejnadanějším mladíkem v Chartúmu. Radovala se ze štěstí svého dítěte a pociťovala spokojenost nad rozkvětem své prvorozené dcery. Význam mezer nebo protimluvů znamená přílišný tlak na otázku proč?, vůbec nejtěžší otázku. Uložila svého kojence, nasytivši ho o deváté hodině bez zpěvu, hýčkání, nosení a kolébání. Nejvíce bývají ženy demoralisovány tím, když muži jejich tělesné vnady za vysoké ceny kupují. Jestliže však matka vedla náklad nedobrovolně na výživu svého nemanželského dítěte, smí dle.


Pro zajímavost:

Co tím myslíš? anglicky,
a long time ago anglicky,
tím... všeobecný přehled,
Schedule / Time-table anglicky,
tímto způsobem, a tak synonyma,
time machine anglicky,
a waste of time anglicky,