Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce španělštiny obsahující výraz rozum, důvod Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu rozum, důvod

původ, důvod synonyma, důvod synonyma, zdravý rozum synonyma, z tohoto důvodu synonyma, důvod anglicky, proto, z toho důvodu, tudíž anglicky, Důvod k životu - smysl všeobecný přehled,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu rozum, důvod ve větách.

Rozum realizuje citové důvody dávají podnět. Vyrůstala pokolení, která rozuměla nyní dobře příčinné souvislosti zjevů přírodních, jichž předkové namnoze nechápali. Vůle je vedle rozumových schopností a motivace jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšného studia. Ať se Verrall v životě choval sebehulvátštěji, z nějakého neznámého důvodu nikdy vážněji nenarazil. Tolik jsem pochopil při nedávném bádání, které jsem prováděl z důvodů lékařsko kriminalistických. Zásada rozumnosti nás zavazuje k tomu, abychom jednali podle osvědčených norem pedagogiky a pastorace. Dobrunka byla děvče poslušné, pracovité, přívětivé a rozumné, zkrátka děvče nadobyčej dobré. Kariérou se rozumí postup v pracovním zařazení, popřípadě vzestupná dráha vůbec Růžička,. Zní to docela případně, že? Tajemný nocležník rozumí anglicky, i když neumí anglicky psát. Znamená to jednak naučenému dobře rozumět, jednak nepodcenit přípravu na konkrétní zkoušku. Musí rozuměti zvláště dobře mléku, máslu, tvarohu a vejcím a znáti veškery druhy zeleniny. Rozumové schopnosti nám umožňují se učit, zapamatovat si, logicky myslet a řešit problémy. To, co napsal do telegramu, vypadalo totiž jako nějaká čínština, vůbec tomu nebylo rozumět. Ty ikony, které jsou šedé, jsou v daném okamžiku z nějakého důvodu nedostupné nefunkční. Lidem stále vrtalo hlavou, proč vyhledávám cornwallskou samotu, a tohle byl ten pravý důvod. Vystřídali už několik jazyků dávno vyhynulých na Merkuru, když živému nebylo rozuměno. Zdaleka jsme ještě nepochopili plody lidského ducha, které se dají pochopit jedině rozumem. Anna, i když jsem všecko házel přes palubu, rozuměla mé proradné duši, zápasící duši. Neodložíme tuhle debatu na příští schůzi? Do té doby můžeme všechno rozumně zvážit. Pokud moc, jste jimi přehlceni a výsledkem jsou pouhé informace bez schopnosti jim rozumět. Můžete být jist, pane, že mám velmi dobré důvody, nežli učiním si určité mínění. Rozuměly si znamenitě, spojovala je něžná sdílnosť a nevšední vzájemné porozumění. Myslím, že všichni souhlasíte, že je to za daných okolností jediné rozumné řešení. To byste nevěřili, jak je hrozivě obrovitánsky velký, že z toho zůstává rozum stát. Jak ho zažene, vždyť to není opravdivá kočka, snad mi rozumíš, ten nový sloužící. Jaký důvod? Chtěl jí oznámit, že čin byl vykonán, anebo jí snad způsobit zármutek. Jest to zjev krásný a ušlechtilý, vybavený velikým bohatstvím srdce, ctnosti i rozumu. Manžel manžela nesmí zlomyslně opustiti, a pakli tak učinil, jest to důvodem k rozvodu. Oba k tomu dni vzhlíželi s jistou nedočkavostí, ačkoli každý z trochu jiného důvodu. Kdo ví, Watsone? Ženské srdce i rozum zůstávají pro muže nerozluštitelnou hádankou.


Pro zajímavost: