Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz bezelstný, nepokrytý, neoplocený, přímý, upřímný, přímočarý, poctivý, nevyřešený, veřejný, neohrazený, zjevný Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu bezelstný, nepokrytý, neoplocený, přímý, upřímný, přímočarý, poctivý, nevyřešený, veřejný, neohrazený, zjevný

přímý synonyma, netajený, nepokrytý synonyma, zjevný synonyma, neohrazený, otevřený synonyma, upřímný synonyma, bezelstný synonyma, upřímný, laskavý synonyma, veřejný synonyma,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu bezelstný, nepokrytý, neoplocený, přímý, upřímný, přímočarý, poctivý, nevyřešený, veřejný, neohrazený, zjevný ve větách.

Jedinec s nízkým skórem bývá nezávislý, upřímný a přímočarý. Pokud se zadavatel rozhodne veřejnou zakázku zadat prostřednictvím e tržiště, může zvolit přímé zadání. Měl pověst člověka horkokrevného a prudkého, ale poctivého a upřímného. Nastala trapná situace, ale přímočarost bývá často nejlepším řešením. Jejich ideálem byla beztřídní společnost, kreativita, upřímnost, spontaneita, prostota, idividualita, svoboda a láska. Projevoval nějaké známky duševního rozrušení? Podívejte, slečno Westburyová, mluvte s námi naprosto upřímně. Jakýkoli cit, zejména láska, se jeho chladnému, přesnému a obdivuhodně vyváženému myšlení přímo příčí. Pravděpodobnost přímé srážky vzrůstala, čím více se blížili nezvaní hosté hranicím sluneční říše. Ušlechtilá její horlivosť a jemný ton povzbuzovaly účinně mysl všech tehdejších upřímných vlastenců. Přímo před našimi reflektory pochodují v oblacích prachu snad desítky jednohrbých dromedářích krasavců. Promiňte prosím, ale nemám naprosto ve zvyku projednávat takto veřejně své nejsoukromější záležitosti. Stavba hradu toho, a obzvláště kulaté věže, jest zcela přiměřena rozmnožiti tichou hrůznost krajiny. Nabídku je oprávněn podat kterýkoli dodavatel, který bude mít o uveřejněnou veřejnou zakázku zájem. Jeho vyhlášená veřejná dobročinnost je pouhá zástěrka, která má skrýt jeho soukromé nepravosti. Mezi zámožnějšími gruntovníky byl zde Bartoš, muž vážený, dobrý hospodář a soused upřímný. Sama jsouc horlivá a upřímná Slovanka, těžce nesla bolestný tento rozkol ve vzájemném smýšlení. Středisko organi zuje víkendové a prázdninové pobyty a pořádá řadu akcí pro širší veřejnost. Opravu je možné provést i zapsáním správného znění přímo v horním políčku dialogového okna. Nakonec Flory lokomotivu přiměl, aby jela, nebo přinejmenším aby se vrávoravě sunula po kolejích. Abych mluvil přímo, věc se dotýká vznešeného domu Ormsteinů, dědičných králů české země. Krátce před půlnocí jsme zaujali postavení mezi křovisky přímo proti dveřím profesorovy vily. Sluhova výpověď byla jednoduchá a jasná a on sám působil přesvědčivým a upřímným dojmem. Taková matka přímo vybízí své dítě, aby se dopouštělo nepoctivosti, podvodu, klamu a šalby. Závěrem bychom rádi předeslali, že tato publikace není určena odborné lékařské veřejnosti. Jeho logické obvody drnčely znechucením a potýkaly se s koncepcí přímého fyzického násilí. Prkno zřejmě zakrývalo rozdvojku trubek vedoucích do kuchyně, která je přímo pod místností. Vystříhati se jest dlužno všech vášní a náruživostí, které ženu přímo ošklivou činí. Rákos je dobrý člověk, ale příliš vznětlivý a přímější nežli snesou světské křivky. Totoť jsou, pane Holmesi, pokud běží o smrt sira Karla Baskervilla, okolnosti veřejně známé. Veškerá věda technická vykonala na příklad v předešlém století přímo obrovské pokroky.


Pro zajímavost:

nevyřešený synonyma,
otevřený, upřímný synonyma,
neohrazený synonyma,
přímý, stejný, plochý synonyma,
zřejmý, zjevný španělsky,
čestný, počestný, upřímný anglicky,
upřímný španělsky,