Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz (bývalý) bufet Sputnik Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu (bývalý) bufet Sputnik

refektář, bufet synonyma, bývalý, dřívější synonyma, bývalý synonyma, bufet německy, dřívější, bývalý německy,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu (bývalý) bufet Sputnik ve větách.

Velkodušné krajanky Vaše, paní velevážená! vždycky bývaly a jsou posavad výroku mému na svědectví. Tisícerými oklikami a skrývačkami mě zavedla k bývalému profesoru Moriartymu, slavnému matematikovi. Holmes býval přístupný lichotkám, ale také, abych byl spravedlivý, útokům na své soucitné srdce. Nesnášelivost a neúcta bývaly často počátkem válek a rozbrojů náboženských i národních. Ostatně nebyly obyčejně tyto návštěvy vynuceny, nýbrž bývaly ve většině zcela náhodné. Volnost ve věcech mravnostních bývala muži vždy jen velice pohodlná, nikdy však prospěšná. Služebná, která sem vstoupila první, otevřela okno, neboť jinak by tu bývalo k nevydržení. Nedávno se podařilo najít dítě, do něhož se podle všech znaků bývalý opat převtělil. Byl to ruský zprostředkovatel letounů a překupník zbraní, bývalý důstojník KGB a pilot. Kdyby psaní bylo padlo do rukou Stapletonových, vlastní život její byl by býval ohrožen. To jsou bývalí vojáci Small Boys Units Charlese Taylora, jeho nejstrašnějších jednotek. Od českobudějovického biskupství dostali k dispozici bývalý františkánský kostel sv. Byl bych ho dopravil jistě na strážnici, kdybych nebyl býval zaujat zcela jinými věcmi. Tvrdí, že býval mladším společníkem firmy Brickfall a Amberley, potřeby pro malíře. Jeden ze starých sedláků byl jeho oponent a každou neděli býval jeho důvod tentýž. Nebylo tomu tak, jako kdyby byli bývali Barrymorovi nás zasvětili do svého tajemství. Sotva usnul, popadl ho někdo za ruku, a když prokoukl, poznal čerta, bývalého pána. Avšak doznávám, že býval jsem velice znepokojen, myslíval li jsem na Stapletonovy. Na Golgafrinčamu bývala úřednicí v kádrovém oddělení, ale moc ji to nebavilo. Kdyby to byl býval Skalpel nebo Časopis britských lékařů, bylo by mi to pomohlo. Ale ti, co podlehli zlému osudu, bývali poučením sebeobrany ještě vytrvalejší. Ani stopy po bývalém obluzení Moničině, obrátila všechen cit k novým modlám. Bůh chraň, aby viděla, že kdo týrá zbytečně, i kdyby to červíčka bývalo. Dnes chápu krásu slova Nikdy, jež mi bývalo tak protivným ve všech vztazích. Vracel jsem se s nadějí, jestli všecko, jako bývalo, že o Mariettu poprosím. Jestli toho chudáka Vavřínka najdeš, tedy mu buď matkou on býval svéhlavý. Po spěšném obědě v nádražním bufetu jsme se hned vydali do Scotland Yardu. Po armádě se do bývalé oratoře nastěhovala speciální internátní škola. Všimla jsem si, jak obratný je při jídle, ani stopy po bývalé nemotornosti. Jak se dočtete o pár řádek dále, Zdeněk Thoma býval neduživým dítětem.


Pro zajímavost: