Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz časem, příležitostně, chvílemi, sem tam Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu časem, příležitostně, chvílemi, sem tam

chvílemi synonyma, časem synonyma, všechno sem sežral synonyma, domluvil sem synonyma, tento, tamten, tenhle synonyma, příležitostně synonyma, ten, tento, tamten synonyma, tam španělsky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu časem, příležitostně, chvílemi, sem tam ve větách.

Ellis rozzuřeně rázoval sem a tam a hrozil pěstí směrem, kterým ležela policejní stanice. Trhavé pohyby úklony a neodůvodněné kroky sem a tam prozrazovaly, že je velmi překvapen. Do místnosti přicházeli lidé a mladší žena chodila sem tam, jak je uváděla dál. Sem tam leželo velké kamení mechem porostlé a zamodralé mušky svítily po něm. Po hoře si zahrával chladný větříček a zanášel sem tam nažloutlé listí. Ostatně tam není služba dlouhá, až si tu robotu odbude, může přijít sem. Sem tam nad bažinou při vzdálených lesích míhala se bledá světélka. Začali zase o Rákosoví, kouřili a utrousili sem tam nafouknutou větu. Nemoh jsem se jí dočkat a začal jsem přecházet po pokoji sem a tam. Ve stáji vpravo v panickém strachu pobíhali sem tam Verrallovi koně. Křižujte tady pomalu sem tam a držte se z dosahu té řady světel. Barmánci dost zmateně pobíhali sem tam podél břehu a křičeli. Sundala si brýle i široký klobouk, kterým pohupovala sem tam. Pak jsou tu stopy jeho otce, jak si to rázoval sem a tam. Zasvitlo pak sem i tam, tu a jinde probouzelo se vědomí. Bílé dvory u velkém kolu sem tam jezera vroubí břeh. Sloupy přerážené jsem tam sem viděl rozházené, a. Vidívali tam časem bílou postavu klečet a modlit se. Katecheta Novák přešel zase několikráte sem a tam. Tam se musí šetřiti nejen penězi, ale také časem. Tak se povídalo sem tam, vypravování nebylo konce. Potřásl hlavou, učinil několik kroků sem, tam. Poptával se sem tam, ale každičký ji chválil. Vítr zanášel sem tam již požloutlé listí. Úžasem a zděšením flolopoval sem tam. Sem tam to urychlí a posune dopředu. Po obou stranách byl sem tam strom. Začala divoce kráčet sem a tam. Třetí muž přecházel sem tam. Refrén Puč sem, puč tam atd.


Pro zajímavost:

Tam je ... anglicky,
tamti, tamty, tamta anglicky,
časem. (Cicero) všeobecný přehled,
jít (tam) německy,
Kolik je tam ...? anglicky,
támhle anglicky,
tady, tam francouzsky,