Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz do někoho mluvit, hrát nahlas Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu do někoho mluvit, hrát nahlas

mluvit do někoho synonyma, jet na někoho serpentiny synonyma, hrát synonyma, hloupě mluvit synonyma, na někoho něco svést synonyma, někoho mlátit synonyma, mluvit zřetelně synonyma, nahlas synonyma,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu do někoho mluvit, hrát nahlas ve větách.

Mezitím byl už celý dům vzhůru, protože jsem v hněvu mluvil pořádně nahlas. Gerta mluvila hodně nahlas. Mluvnice Kursoricky opakují se nejdůležitější části mluvnice a zvláštnosti jazykové příležitostně se doplňují. Projevoval nějaké známky duševního rozrušení? Podívejte, slečno Westburyová, mluvte s námi naprosto upřímně. Schopnosti každého člověka mají své hranice a tato skutečnost nám aspoň zabraňuje podlehnout sebeuspokojení. Tvarosloví a nejdůležitější pravidla skladby na základě četby článků vhodných k vyučování mluvnickému. Nejnebezpečnější jsou pro nás samozřejmě takové látky, které mají velmi nízkou dolní hranici výbušnosti. Zapa téměř zároveň se soustrastním listem hraběnky Teresy Potocké, přítelkyně zesnulé z nejmladších let. Pravděpodobnost přímé srážky vzrůstala, čím více se blížili nezvaní hosté hranicím sluneční říše. Tímto poznáním překročuje ženské hnutí hranice feminismu a stává se hnutím pokrokovým, demokratickým. Stavba hradu toho, a obzvláště kulaté věže, jest zcela přiměřena rozmnožiti tichou hrůznost krajiny. Jinak splynuli Gallové s Franky, zachovavše novému národu francouzskému svůj ráz a památku mluvnickou. Pláštěm tím byl přikrytý krvavý mrtvol Valdemara Lomnického, hraběte z Borku, pána starého Bárty. Jeho první teorie předpokládala, že kdyby lidé stále neprocvičovali mluvidla, patrně by jim zatuhla. Stapletonovi odebrali se potom do hrabství Devonského, kamž byli následováni sirem Jindřichem a vámi. Nad jeho masivní hradbou přečnívalo jakési obtloustlé bledé zjevení ve tříčtvrtečním kabátě. Neklan mi přinášel noviny ze světa, mluvil nadšeně, jaké mocné rozpětí svobody nás očekává. To však nicméně nezabránilo jejich výdělkům, aby nepřekračovaly hranice čiré hypermatematiky. Abych mluvil přímo, věc se dotýká vznešeného domu Ormsteinů, dědičných králů české země. Mladší po krajině se ohlížel a hluboce vzdychaje, jednotlivá slova mluvil řečí nesrozumitelnou. Na stěnách je plno zasklených obrázků, starých českých zámků a hradů, dějepisných výjevů. Byl to pláč ženy jakés, stlumený vzlykot někoho, kdo schvácen jest nevylíčitelným zármutkem. Muž tento, jako i paní Stapletonova, mluvil dobře anglicky, avšak s podivným sykavým přízvukem. Koneckonců i vy, hrabě, se rozloučíte se světem spíše v poloze vertikální než horizontální. Vy tak velice předstihnete ony, kteří nerozumějíce vašemu jednání, co slepci o barvách mluví. Příteli, vy donekonečna mluvíte jen o vězeních! Vezměte si, co jiného vaši krajané dokázali. Anna tiše mluvila, uklidňovala ho, přesvědčovala ho, že opravdu tak vše bylo dobře zařízeno. Nabídky paní známých, že pošlou občas někoho k poklidu, byly rozhodně a rozmrzele odmítány. Zvykli si žertem mezi sebou mluvit o impériu jako o imaginární přestárlé doktorově pacientce. Nastoupili si do jednoho sampanu a nechali se odvézt k sluncem rozzářeným přístavním hrázím.


Pro zajímavost:

na nekoho neco nachystat synonyma,
dělat se, tvářit se, hrát synonyma,
hrát karty synonyma,
mluvit synonyma,
někoho do něčeho dostat synonyma,
jít hrát kuželky anglicky,
hrát, dávat hru anglicky,