Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz dohoda, smlouva Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu dohoda, smlouva


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu dohoda, smlouva ve větách.

Změně externích faktorů tedy již neodpovídají tradiční přístupy ke kariéře, ani tradiční psychologická smlouva. Psychologická smlouva zachycuje nepsaná vzájemná očekávání a závazky mezi zaměstnancem a organizací. Když snoubenci učinili smlouvu dědickou a skutečně se nevzali, nemá taková smlouva žádné platnosti. Je li však nevěsta nezletilá, uzavře smlouvu otec nebo poručník s přivolením soudu poručenského. Tradiční psychologická smlouva reflektuje externí faktory typické pro industriální období. Přijmětež srdečné díky, drahá sestro, za laskavé dovolení s vámi písemně se smlouvati. Ministerstvo životního prostředí po dohodě s Ministerstvem vnitra vymezilo ucelená povodí. Nemůže se člověk s člověkem dohodnouti, aniž by vraždil? Lidé bývají velmi bezradní. Izraelsko palestinská prozatímní dohoda o západním břehu Jordánu a pásmu Gaza Oslo II. Pod vedením amerického presidenta Cartera, MZV USA Henry Kissinger Podpis mírové smlouvy. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí Dohoda ADR. Celou záležitost jsme znovu prohovořili a nakonec jsme se dohodli, jak to provedeme. Ať tam nečeká Augustu! To není onuce, smlouva písemně, aby se to jenom odhodilo. Slíbil, že zajde za Macgregorem, dohodnout se s ním ohledně doktorovy kandidatury. Dohodli jsme se, že budeme každý postupovat podle svého uvážení, pane Holmesi. Víme s určitostí, že mezi oběma zeměmi nedošlo k žádné závazné dohodě. Účelem jeho návštěvy bylo podepsat s vedením SPLA smlouvu o dodávce zbraní. Zákon dovoluje též manželům, že smějí uzavříti smlouvu dědičnou, t. Součástí této dohody musí být otestování obou partnerů na HIV infekci. Další povinnosti výlučně ve vztahu ke správci stanoví koncesní smlouva. Dochází k výrazným změnám v různých aspektech psychologické smlouvy. Problémy, jimiž se smlouva zabývala, byly čistě námořního charakteru. Tato skutečnost musí být uvedena v příkazní smlouvě nebo rozhodnutí. Konflikty v Berlíně, Koreji, Vznik paktu NATO, SRN a Varšavské smlouvy. Bude li možnost signály, vzpomeň dohodnutý kód, jedna A, dvě B atd. Ta představuje významnou komponentu současné psychologické smlouvy. Tyto aspekty jsou reflektovány v současné psychologické smlouvě. Většinou se jedná o částečné úvazky, práci na dohodu apod. Její výše závisí na velikosti zákazníka a délce smlouvy. Jakmile je dohoda uzavřena, neexistuje už cesta zpátky.


Pro zajímavost:

smlouva španělsky,
uzavřít (smlouvu) německy,
smlouva německy,
pracovní smlouva francouzsky,
úmluva, dohoda německy,