Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz dráha, železnice Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu dráha, železnice


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu dráha, železnice ve větách.

Převažující vertikální kariérní dráhy odpovídaly vysokým organizačním strukturám a organizačnímu designu. Jsem vroucné milována, drahá má potěšitelko! jsem milována vroucím srdcem, mužnou myslí, mužem dokonalým. Pro zmapování pracovního trhu můžeme využít informačních webů či modelových kariérových drah. Uklidněte se, má drahá paní Lackersteenová, prosím vás se uklidněte! Nebezpečí je velmi malé. Kariérou se rozumí postup v pracovním zařazení, popřípadě vzestupná dráha vůbec Růžička,. Na pěkném stolku ležely začaté práce ženské a podál stála drahým kamením vykládaná harfa. Vlivné známosti mé drahé tety udělaly zřejmě na tohohle mladého muže zcela nečekaný dojem. Vaše řeči o mravní obrodě drahého národa jsou příliš chatrné, aby zakryly Vaše hříchy. Tibeťané ji nazývají Kang Rinpočhe, což znamená Drahocenný sníh nebo také Ledový klenot. Radostné jásání lidu a laskavé objetí drahé milenky vyjasnilo ale brzy smutnou jeho tvář. Přijmětež srdečné díky, drahá sestro, za laskavé dovolení s vámi písemně se smlouvati. Nedorozumění, drahá slečno! bývá někdy jako stoklasa, z jednoho zrna vyrůstá celý strom. Vím, že jsi o mém srdečném podílu na osudech všech našich drahých úplně přesvědčena. Tu přišla až do oblékárny, kde ležely plné stolice drahých šatů, plné stolky klenotů. Knihovnička, pověšená u prádelníku nepohnutě ukazuje hřbety maminčiných drahých knih. Zapřísahám vás vším, co jest vám drahé, abyste mně odpověděl na některé otázky. Pravda, že až přijdeš, mi o mých drahých dětičkách hodně mnoho vypravovati budeš. Jak vypadá typická manažerská dráha? název pracovní pozice doba setrvání v pozici. Princezna se třpytila zlatem a drahými kameny tak hrdě, jako by chtěla slunce zahanbit. Vlastní můj stín, a když je jím druhý člověk, drahý člověk, stává se světlem. Jak vypadá typická dráha specialisty? název pracovní pozice doba setrvání v pozici. Drahý příteli! Ne, nemůžeme dělat nic, ledaže by se policii podařilo ty dva lapit. Bojíme se dýchat, jen vidíme drahou mrtvou, ona stále přitahuje zraky, jako za živa. Jejich vlastní planeta stržena tenkrát se své dráhy, kterou obíhala po miliony let. Zaměřili jsme se i na možnost průběžné aktualizace zjištěných modelových drah. Když přišel domů, dal dcerám drahých věcí, potom vzal oříšky a šel k Anušce. Psal knihy, jako tatínek Knězek tvořil šperky, jeho věty byly vykládány drahokamy. Před šestou ráno odtud nejede žádný vlak, takže po železnici uprchnout nemůže. Ty vypadáš vážně kouzelné, drahoušku! Nech mě, ať se na tebe ještě podívám. Nyní, drahá Boženko, víte i příčinu, proč jsem Vám předešlého roku nepsala.


Pro zajímavost:

horská dráha anglicky,
železnice francouzsky,
ozubená dráha německy,