Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz konflikt, odpočítání, odpočet, havárie, zřícení, odečtení Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu konflikt, odpočítání, odpočet, havárie, zřícení, odečtení


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu konflikt, odpočítání, odpočet, havárie, zřícení, odečtení ve větách.

Zdravotní péče při radiační havárii spočívá v komplexu léčebně preventivních, hygienických a protiepidemických opatření. Současně však prokázala vysokou bezpečnost havarijních systémů jaderných elektráren budovaných ve vyspělých státech světa. Požár je často druhotným účinkem některých dalších mimořádných událostí, nehod, havárií či technických poruch. Při haváriích velkého rozsahu se samozřejmě počítá s využitím celostátních rozhlasových a televizních stanic. Příručky pro ochranu obyvatel při vzniku radiační havárie vydávané jadernými elektrárnami Dukovany a Temelín. Končilo na odpočívadle, naproti dalšímu, mnohem honosnějšímu schodišti, které vedlo nahoru z přední haly. Při radiační havárii může být zdraví lidí ohroženo pouze následkem působení radioaktivního záření. Jeden z našich největších státníků prohlásil, že nejlepší odpočinek člověku přinese změna práce. Tyto plány se zpracovávají pro okolí jaderné elektrárny, ležící v zóně havarijního plánování. Postupy při řešení havarijních situací je nutno pravidelně nacvičovat, procvičovat a prověřovat. Prioritně nás tedy při haváriích zásobníku amoniaku ohrožuje jeho toxicita, a nikoliv výbušnost. Mezi radioaktivní prvky, které by mohly uniknout při radiační havárii, patří i radioaktivní jód. Havarijní plány a opatření k ochraně zdraví lidí při radiační havárii v jaderné elektrárně. Nejdůležitější opatření k ochraně lidí v časné fázi radiační havárie jaderné elektrárny. Důležitým faktorem k zajištění ochrany lidí při radiační havárii je havarijní připravenost. Při haváriích s únikem nebezpečných látek nelze podceňovat ani význam vstřebávání kůží. Na vznik radiační havárie jsou lidé v zóně havarijního plánování upozorněni zněním sirén. Na vznik radiační havárie by občané v zóně havarijního plánování byli upozorněni sirénami. Po havarijním odstavení reaktoru docházelo k pomalému úniku chladicí vody z primárního okruhu. Hoření látek při haváriích patří mezi nejvýznamnější ničivé faktory těchto událostí. Po fázi odpočinku následuje opět fáze intenzivního učení, pak další fáze odpočinku, atd. Vznik radiační havárie v jaderné elektrárně Dukovany nebo Temelín je velmi nepravděpodobný. Není nic zdravějšího nad spánek, ale jen tehda, nebyl li prodloužen nad potřebu odpočinku. Ač hlasitý byl hukot ten, nestačil probuditi dva znavené poutníky, nahoře odpočívající. Při radiační havárii se provádějí mimořádná opatření na ochranu zdraví obyvatelstva. Proto je radiační havárie v českých jaderných elektrárnách mnohem méně pravděpodobná. Bůh vás všecky ošetř, musím se na odpočinutí odebrati, jsem umdlena po dnešní cestě. Dokumentují to i následky vybraných velkých havárií ve světě, uvedené v příloze. Havárie s únikem nebezpečné látky se projevuje některými charakteristickými znaky. To platí také pro konfliktní situace při výchově, kdy musí být stanoveny hranice.


Pro zajímavost:

havárie, demolice synonyma,
odpočítání, srážka synonyma,
odečtení německy,
příjem po odečtení daně anglicky,