Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz kopnót do sebe Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu kopnót do sebe


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu kopnót do sebe ve větách.

Programy jsou zaměřené na posilování sociálních kompetencí, znovuzískání pocitu sebedůvěry, vlastní hodnoty a sebeuplatnění. Jednotlivé komponenty sebehodnocení je následně vhodné porovnat s klíčovými komponentami pracovního uplatnění. Schopnosti každého člověka mají své hranice a tato skutečnost nám aspoň zabraňuje podlehnout sebeuspokojení. McMurdo byl zamyšlený a zamlklý, ale pro chvilkovou slabost svého společníka neprojevil sebemenší pochopení. Sebral druhou vraždomatickou pistoli, odpráskl zcela neškodný účetní počítač a vyřítil se chodbou ven. Když hovoříme o homosexuálech, bisexuálech a heterosexuálech, máme na mysli sebeidentifikaci respondentů. Ať se Verrall v životě choval sebehulvátštěji, z nějakého neznámého důvodu nikdy vážněji nenarazil. Když rozdělal oheň a vodu přistavil, spatřil před sebou nepovědomého mužíka v červeném pláštíku. Skutečnost, že za sebou zamkl, když vyšel, posilovala tu domněnku a naznačovala omezující opatření. My pak sami mezi sebou kárávali nepokojných nenábožných rejdílků, nechtíce pana učitele zarmoutit. Kdybyste někdy trpěl přehnaným sebevědomím, Watsone, slečna Violet de Mervillová by vás vyléčila. Naproti dojíždělo množství rozličných vozů, ale jeden zvláště vábil na sebe zraky koljdoucích. Arthur koktal zuřivostí a nedokázal ze sebe vypravit souvislou větu, natožpak říct něco trefného. Okna spuštěných programů je možné libovolně umísťovat vedle sebe nebo přes sebe překrývat Obr. Kdyby měli, milá holka, každého takového člověka sebrat, ani by jim všechny šatlavy nestačily. Však pracovala Honorata s podivuhodnou krásnou vytrvalostí nad sebou a zdokonalovala se vůčihledě. Bylyť s pietou a láskou sebrány, spořádány, nám pak svěřeny nejmenovaným členem rodiny její. Holmes vystupoval po schodech první, a když otevřel dveře našeho pokoje, překvapeně sebou trhl. Prohlédli jsme linoleum velice pečlivě, ale sebemenší otisk nějaké stopy jsme na něm nenašli. Patřili na sebe vráceni přítomnosti, s úsměvem vzájemného porozumění a Rip šel k aparátu. Zřejmě mu dobře zaplatili, poněvadž měl u sebe spoustu peněz a rozdával dělníkům šilinky. Sebevýchova učitelky, jako předprava k budoucímu jejímu působení ve škole na volném vzduchu. Zvykli si žertem mezi sebou mluvit o impériu jako o imaginární přestárlé doktorově pacientce. Oči k oněm dvěma nad sebou nataženým větvím majíc obráceny, nesrozumitelná šeptala slova. Při odchodu z budovy vezměte s sebou osobní doklady a dodržujte pokyny bezpečnostních složek. Na náměstí se posadila mezi jiné prodavačky, postavila vedle sebe přeslici a začala příst. Ford mu podával skleněnou nádobku, v níž sebou zcela nepochybně mrskala malá žlutá rybka. Konečně bylo vše hotovo na normanské straně, i byl očekáván útok s jistým sebevědomím. Při vyslovení této obrovské částky jsme na sebe všichni pohlédli s rozšířenýma očima. Teď seběhněte po schodech, odvažte psa a přihlížejte Blondinovu akrobatickému vystoupení.


Pro zajímavost:

posbírat, sebrat synonyma,
sebeuspokojení synonyma,
samo sebou synonyma,
sebechvála synonyma,
sebranka, chátra, lůza synonyma,
zadržet, sebrat synonyma,
masturbace, sebeukájení synonyma,