Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz kupující, kupec, klient Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu kupující, kupec, klient

klient synonyma, obchodník, kupec synonyma, zákazník, kupec synonyma, kupující, hokynář, zákazník synonyma, klientela synonyma, kupec německy,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu kupující, kupec, klient ve větách.

Výstupem tohoto kroku je strukturovaný přehled o vývoji, sociokulturním zázemí a specifických omezeních klienta. Kariérový poradce by měl být klientovi v této důležité fází individuálního plánování kariéry nápomocen. Na straně poradce je nezbytnou podmínkou respekt ke klientovi a tolerantní, nehodnotící, empatický přístup. Nejčastějšími klienty v rámci profesního poradenství jsou studenti magisterského a bakalářského studia. Poradce hledá návrhy variant konstruktivního, nezaujatého řešení a nabízí je klientovi k posouzení. Předávání informací Poskytnutí informací, případně korekce klientových předchozích informací. Posilovací cíle se vztahují k upevňování klientova rozhodnutí a vůle toto rozhodnutí realizovat. Ne každý klient dokáže adekvátně vyhodnocovat zpětnou vazbu, kterou mu poskytuje jeho okolí. Další službou pro klienty je kurz výpočetní techniky podporovaný rovněž projektem GG NROS. Výstupem tohoto kroku, pokud se podaří, je klientova představa o jeho budoucí profesní roli. Cílová klientela Cílovou klientelou jsou nejčastěji lidé trpící duševním onemocněním. Akt kreslení často navodí atmosféru příznivou pro hlubší rozhovor o potížích klienta. Klienti se na možnost zaměstnání těší a ochotně se účastní přípravného programu. Umožňuje pojmenovat způsoby, které klientovi pomáhají v jeho aktuálních těžkostech. Aby tento případ můj pěkně uzrál a zaokrouhlil se, promrhal jsem život klienta svého. Zdálo se, že vyprávění našeho klienta udělalo na Sherlocka Holmese mimořádný dojem. Viděl jsem, že chování i slova naší nové klientky na Holmese příznivě zapůsobily. Tyto změny ukazují možné cesty řešení, a to řešení, která přinášejí klienti. Ale zde přichází, pokud se nemýlím, náš klient, a podstatně dříve, než stanovil. Nalezení řešení ponechává na klientovi a poskytuje mu případné další informace. Poštmistr, který měl zároveň kupecký krám, pamatoval se jasně ještě na telegram. Nu, sire Jamesi, sdělte svému klientovi, že soustředím pozornost na barona Grunera. Nápravné cíle mají klientovi pomoci překonat nebo napravit nežádoucí okolnosti. Klient může vlastními slovy formulovat sebehodnocení ústní nebo písemnou formou. Dobré pozorovací schopnosti Nedílnou součástí rozhovoru je pozorování klienta. Tato komunikace je primárně zaměřená na témata, se kterými klient přichází. Potom možná věnujeme více pozornosti svým pocitům než tomu, co klient říká. Holmes otevřel pomalu oči a netrpělivě se zadíval na svého obrovského klienta. Předal noviny našemu klientovi a ten se upřeně zahleděl na zatržený inzerát. Poradce se v průběhu rozhovoru musí být schopen koncentrovat na svého klienta.


Pro zajímavost: