Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz masa, lidé, národ Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu masa, lidé, národ

národní synonyma, lid, národ, lidstvo synonyma, národní park synonyma, lidé, kmen, lid synonyma, národní socialismus synonyma, žerď, tyč, národ synonyma, lidský rod, lidé synonyma, lidé španělsky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu masa, lidé, národ ve větách.

Lidé slabšího ducha opět se vzdalovali od národních ideálů, podléhajíce nepřízni času. Pak můžeme směle říci s Masarykem, že není ženské otázky, je jen otázka lidská. Más potenciál udelat z Jurského Parku nejvetsí zábavní park v historii lidstva. To jsou lidé vychovaní ke zdvořilosti a jistě to slouží celému národu ke cti. Blahopřejeme ruskému národu k tomuto krásnému lidskému vítězství. Mí lidé skutečně váš národ porazili, ctěný králi. Národy spolu nemohou přímo mluvit, ale lidé ano. Je to tvarová organizace lidské masy. Následující příklady vymezení kariéry vycházejí zejména z přístupů psychologických a řízení lidských zdrojů. Nuže, pilné ruce přinášíme ku práci posvátné, chtějíce pracovati pro vzdělání národní, pro člověčenstvo. Vedle tohoto sedmistomilionového národa ještě dvacetimilionový nárůdek eskymácký zbýval ve vzdáleném Grónsku. Ve státě Massachusetském, jenž vyniká školstvím zvláště pokročilým, jest úhrnem na obecných školách asi. Jednak pomáhá lidem jakéhokoli věku řešit otázku volby vzdělávání, profesní orientace a rozvoje osobnosti. Před jedním stánkem čtyři drávidské ženy masivními tlouky drtily ve velkém dřevěném moždíři kurkumu. Zůstanou nám tři lidé, kteří byli těžce postiženi nějakým vědomým nebo bezděčným lidským zásahem. Při radiační havárii může být zdraví lidí ohroženo pouze následkem působení radioaktivního záření. Ostatní rezidence patří prozaickým, důstojným lidem, kteří žijí způsobem vzdáleným vší romantiky. Součástí léčby je maskování hyzdících lézí, lokalizovaná radioterapie, chemoterapie či kryoterapie. Podrážděně mávla tykadlem na jednoho z těch chtivých lidí, který se rozhořčeně domáhal pozornosti. Zapadající slunce vykouzlí tuto nádheru kdekoli, ale sestra věděla, že nedaleko odtud hladovějí lidé. Vše, co bylo živé, prořídlá zvířena i zdecimované lidstvo, všechno třeštilo tichým šílenstvím. Jinak splynuli Gallové s Franky, zachovavše novému národu francouzskému svůj ráz a památku mluvnickou. Zprvu byla uzavřená, jako osaměle žijící lidé většinou bývají, ale nakonec se živě rozpovídala. Mohou ovšem stejně sobecky uvažovati a přemítati národové, jež šťastné okolnosti přivedly k moci. Není li národ zabezpečen, vyžaduje jeho záchrana u členů uvědomělých mnohé, co odporuje sobectví. Nový člověk nezná také pojem utlačování jiných národů a nezná falešného národního šovinismu. Jeho první teorie předpokládala, že kdyby lidé stále neprocvičovali mluvidla, patrně by jim zatuhla. Horlivě zastával aspoň svůj náhled, že národu českému spása jedině ze Slovenska přijití může. Dalších několik milionů lidí mohlo přijít o život v důsledku hladomoru následujícího po povodni. Pronikavý zápach kreozotu zřejmě předčil všechny ostatní pachy, které ho eventuálně mohly mást.


Pro zajímavost:

Sbor Národní Bezpečnosti všeobecný přehled,
lidé anglicky,
národní hospodářství francouzsky,
narodit se anglicky,
Česká národní banka všeobecný přehled,
národní,á francouzsky,
Narodil sem se ... anglicky,