Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz mluvit Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu mluvit

mluvit německy, mluvit anglicky, mluvit francouzsky, mluvit španělsky, mluvný synonyma, mluvčí synonyma, mluvit, rozprávět synonyma, mluvit zřetelně synonyma,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu mluvit ve větách.

Mluvnice Kursoricky opakují se nejdůležitější části mluvnice a zvláštnosti jazykové příležitostně se doplňují. Projevoval nějaké známky duševního rozrušení? Podívejte, slečno Westburyová, mluvte s námi naprosto upřímně. Tvarosloví a nejdůležitější pravidla skladby na základě četby článků vhodných k vyučování mluvnickému. Jinak splynuli Gallové s Franky, zachovavše novému národu francouzskému svůj ráz a památku mluvnickou. Jeho první teorie předpokládala, že kdyby lidé stále neprocvičovali mluvidla, patrně by jim zatuhla. Neklan mi přinášel noviny ze světa, mluvil nadšeně, jaké mocné rozpětí svobody nás očekává. Abych mluvil přímo, věc se dotýká vznešeného domu Ormsteinů, dědičných králů české země. Mladší po krajině se ohlížel a hluboce vzdychaje, jednotlivá slova mluvil řečí nesrozumitelnou. Muž tento, jako i paní Stapletonova, mluvil dobře anglicky, avšak s podivným sykavým přízvukem. Vy tak velice předstihnete ony, kteří nerozumějíce vašemu jednání, co slepci o barvách mluví. Příteli, vy donekonečna mluvíte jen o vězeních! Vezměte si, co jiného vaši krajané dokázali. Anna tiše mluvila, uklidňovala ho, přesvědčovala ho, že opravdu tak vše bylo dobře zařízeno. Zvykli si žertem mezi sebou mluvit o impériu jako o imaginární přestárlé doktorově pacientce. Jak směšné to je poslouchat přednášku trestancovu! Mladý Španěl vystoupil a mluvil dlouho. Rychle, proboha! vykřikla hněvivým, naléhavým tónem, jakým lidé mluví, když mají strach. Nadháněči se shlukli kolem Floryho, mluvili jeden přes druhého a ukazovali kamsi do džungle. Mluvil s americkým přízvukem, jejž však neprovázely žádné výstřelky ve vyjadřování. Kristla také málo mluvila, seděla s očima sklopenýma na stul, poházený zelenou rozmarnou. Mluvil klidně a methodicky, jakoby soudil, že události, jež vypravuje, jsou zcela všední. Mluvilať dokonale po česku s lehkým přízvukem polským, který byl hudbou v její slovech. Mluvila tiše, chodila po špičkách, Tonova postýlka byla přenesena do vedlejšího pokoje. Teď nemůžu mluvit, řekl Queller, když se mu Miranda konečně příštího rána dovolala. Mluví k vám váš kapitán, tak přestaňte dělat, co právě děláte, a dávejte pozor. Mluvě o očích astronomů a neznámém hostu, maně utkvěl zrakem na očích Merkuřanů. Úlohy domácí Úlohy mluvnické, obměny a retroverse na podkladě spracování článků. Když mluví, hlas mu už tolik neburácí a také přestal se svými ranními rozcvičkami. Brigham Young tak pravil, a on mluvil hlasem Josefa Smitha, kterýž mluví hlasem božím. Mluvil klidným tónem, ale měl zvláštní rezavý hlas, který působil velice hrozivě. Mluvila rychlým, stlumeným hlasem a jistý sykot v její výřečnosti mne překvapoval. Paní Stapletonova slyšela však manžela svého mluviti několikrát o tomto problému.


Pro zajímavost:

mluvit do někoho synonyma,
žvanil, tlachal, mluvka synonyma,
mluva synonyma,
kecal, žvanil, mluvka synonyma,
mluvka synonyma,
mluvný, hovorný synonyma,
delegát, náměstek, mluvčí synonyma,