Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz mluvit, nekam jít Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu mluvit, nekam jít

někam jinam synonyma, jitrnice, klobása synonyma, jistý synonyma, jindy synonyma, hrdlo, jícen, chřtán synonyma, jíst, cpát se synonyma, jít synonyma, projížďka, jízda, výlet synonyma,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu mluvit, nekam jít ve větách.

Můžeme jíti někam jinam, vždyť najdeme pořádnou hospodu. Museli jsme někam jít, s někým se sejít. Někam jinam jíti nestálo by Ti už za to. Zas budeš muset někam jít. Mluvnice Kursoricky opakují se nejdůležitější části mluvnice a zvláštnosti jazykové příležitostně se doplňují. Projevoval nějaké známky duševního rozrušení? Podívejte, slečno Westburyová, mluvte s námi naprosto upřímně. Tvarosloví a nejdůležitější pravidla skladby na základě četby článků vhodných k vyučování mluvnickému. Jinak splynuli Gallové s Franky, zachovavše novému národu francouzskému svůj ráz a památku mluvnickou. Jeho první teorie předpokládala, že kdyby lidé stále neprocvičovali mluvidla, patrně by jim zatuhla. Vynasnažím se popsat co nejpřesněji, jaký výjev se nám onoho zamženého březnového jitra naskytl. Neklan mi přinášel noviny ze světa, mluvil nadšeně, jaké mocné rozpětí svobody nás očekává. Abych mluvil přímo, věc se dotýká vznešeného domu Ormsteinů, dědičných králů české země. Mladší po krajině se ohlížel a hluboce vzdychaje, jednotlivá slova mluvil řečí nesrozumitelnou. Veselé dobré jitro zvěstovalo Čelakovskému více, nežli by to cokoliv jiného bylo mohlo učiniti. Muž tento, jako i paní Stapletonova, mluvil dobře anglicky, avšak s podivným sykavým přízvukem. Vy tak velice předstihnete ony, kteří nerozumějíce vašemu jednání, co slepci o barvách mluví. Příteli, vy donekonečna mluvíte jen o vězeních! Vezměte si, co jiného vaši krajané dokázali. Anna tiše mluvila, uklidňovala ho, přesvědčovala ho, že opravdu tak vše bylo dobře zařízeno. Potom příštího jitra následovala návštěva přátel našich, stopovaných Stapletonem ve voze. Zvykli si žertem mezi sebou mluvit o impériu jako o imaginární přestárlé doktorově pacientce. Jak směšné to je poslouchat přednášku trestancovu! Mladý Španěl vystoupil a mluvil dlouho. Rychle, proboha! vykřikla hněvivým, naléhavým tónem, jakým lidé mluví, když mají strach. Musíme si však pospíšiti, neboť přeju si jiti na koncert, abych slyšel proslulého Normana. Nadháněči se shlukli kolem Floryho, mluvili jeden přes druhého a ukazovali kamsi do džungle. Mluvil s americkým přízvukem, jejž však neprovázely žádné výstřelky ve vyjadřování. Kristla také málo mluvila, seděla s očima sklopenýma na stul, poházený zelenou rozmarnou. Pošlete však zpět svůj kočárek, a řekněte Stapletonovým, že chcete jiti domů pěšky. Mluvil klidně a methodicky, jakoby soudil, že události, jež vypravuje, jsou zcela všední. Mluvilať dokonale po česku s lehkým přízvukem polským, který byl hudbou v její slovech. Mluvila tiše, chodila po špičkách, Tonova postýlka byla přenesena do vedlejšího pokoje.


Pro zajímavost:

vidět do jiného místa synonyma,
automat, příborník, jídelna synonyma,
samozřejmě, jistě, určitě synonyma,
bydlení, jít domů synonyma,
jízlivý synonyma,
jímka synonyma,
postoupit, jít kupředu synonyma,