Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz na základě Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu na základě

na základě německy, na začátku synonyma, já na to mastím synonyma, bez ohledu na, přes synonyma, vylepené na škopku synonyma, držet na uzdě, ovládat synonyma, kašlat na to synonyma, na zvracení synonyma,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu na základě ve větách.

Tato doporučení jsou formulována na základě kvalifikovaných rozborů a doporučení skupin nejlepších světových odborníků. Na základe prání návstevníku je analyzátor schopný hledat vlastnosti dinosauru, kterého chce návstevník pozorovat. Posléze mají se podávati též základy astronomického zeměpisu na základě bezprostředního pozorování a názoru. Na základě vyhodnocení nabídek označí hodnotící komise vybraného uchazeče, který podal nejvhodnější nabídku. Tvarosloví a nejdůležitější pravidla skladby na základě četby článků vhodných k vyučování mluvnickému. Písemnictví Literárně historické vědomosti se získávají na základě četby a vysvětlení učitelových. Nejnověji na podobných základech zřídil ústav koedukační Hoffmann v Laubegastu mezi Drážďany a Pirnou. Pokušení vytvářet si předčasné teorie na základě nedostatečných údajů je kletbou naší profese. Vznikla možná na základě filantropické touhy poskytnout těm zločincům nějaké zaměstnání. Na základě SWOT analýzy jsme pak prodiskutovaly možné strategie a sestavily akční plán. Jsou to požadavky práva ženy, kterého se musí dostati ženám na základě rovnocennosti. Cvičeni v hovoru Pokračování ve cvičeních jazykových na základě obrazů, map a j. Četba a cvičení v hovoru Hovory na základě vlastní zkušenosti a četby domácí. Cvičení v hovoru Pokračování ve cvičení v hovoru na základě názoru a četby. Dotazník vznikl ve Velké Británii na základě výzkumu profesora Petera Savillea. Změny Seznamu jsou prováděny usnesením Vlády ČR na základě návrhu správce. Jen šest lidí v celé Galaxii znalo princip, na jehož základě byla ovládána. Nebezpečí látky lze přitom lehce rozeznat na základě zobrazeného symbolu. Základem je neúplnost, fragmenty by mohly být uspořádány jiným způsobem. Její hodnoty jsou určovány na základě doprovodných jevů zemětřesení. Na jeho základě dochází i ke vzrušujícímu objevu v naší třídě. Teprve na základě této analýzy je možné stanovit si reálné cíle. Avšak přijde li někdo na základě tohoto insertu, já prstenu nemám. Nelze odloučiti jednoho od druhého, když jedno je základem druhého. Dobrá, na základě těchto údajů se dá všechno zrekonstruovat. Vypravování na základě vlastní zkušenosti jazykem německým. Někdy na základě vnějšího popudu, jindy zcela náhodně. Zjednati na základě četby přehled o vývoji literatury. Určuje se na základě údajů zaznamenaných seizmografy. LÉČBA Základem léčby jsou opět režimová opatření.


Pro zajímavost:

blato na hřišti (mít...) synonyma,
jet na někoho serpentiny synonyma,
na jih, k jihu synonyma,
restaurace Dukát na Lesné synonyma,
mít na mysli synonyma,
vysoká sklenice na pivo (0 synonyma,
na druhou stranu synonyma,