Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz nakázat, určit, poručit, rozkázat, říci, přidělit, nařídit Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu nakázat, určit, poručit, rozkázat, říci, přidělit, nařídit


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu nakázat, určit, poručit, rozkázat, říci, přidělit, nařídit ve větách.

Naplňoval celý vzduch, a přece bylo nemožno říci, s kterého místa určitého přicházel. Představuje tak pro určité MSM zvýšení rizika nákazy HIV Chu a kol. Nemohu říci ničeho určitého, protože nevím nic určitého. Nějakou cenu mi určitě říct můžete. Začátečníkům, kteří ještě nikdy žádný text na počítači nepsali bude zpočátku zcela určitě vyhovovat. Jest opět potřebí, aby úzké sobectví bylo přemoženo sobectvím ušlechtilejším, možné říci obětavostí. Potom se urychleně dostavme na určené místo, odkud bude prováděna evakuace hromadnými dopravními prostředky. Barmský pobyt byl důležitým obdobím, nicméně někdy dává podnět až k určitým životopisným legendám. PŘEPÍNAČE Často se můžete setkat s kombinací více ovládacích prvků pro nastavení určité vlastnosti. Existuje několik systémů označování látek, které se liší podle určení, státu a dalších aspektů. Všichni ostatní pracovníci jsou specialisté v určitých oborech, zatímco jeho oborem je vševědoucnost. Určitě je lepší respektovat vlastní instinkt, odložit zvědavost a nechat návštěvu raději na jindy. Nemíti svou prostituční knížku zapsánu na určitém policejním ředitelství, ale na světové burse. Tajemník úklonou propustil žurnalistu a vzav příslušný zapečetěný rozkaz, přistoupil k aparátu. Vzal jsem je zcela nahodile, neboť musím říci, že pilulkám těm nepřikládám nijaké důležitosti. Záhada začínala tedy nabývat určitějších rysů, jakmile se mha zvedla a odhalila některé aktéry. Paní Lackersteenová toho chtěla říci hodně, ale nehodlala zajít dál než k nepřímým narážkám. Arthur koktal zuřivostí a nedokázal ze sebe vypravit souvislou větu, natožpak říct něco trefného. Holmes se však vrátil ještě dřív, než určil, doprovázen bystrým mladým policejním inspektorem. Chodíval tam major Sholto, kapitán Morstan a poručík Bromley Brown, který velel domorodým oddílům. Je li však nevěsta nezletilá, uzavře smlouvu otec nebo poručník s přivolením soudu poručenského. Lze tedy říci, že zemětřesení u Loma Prieta bylo předpovězeno dlouhodobě, ne však krátkodobě. Úpravou vlastností měníme formát odstavce každý odstavec má určité zarovnání, řádkování,. Zatím poručil starý král, by se slavné hody přistrojily, ku kterýmžto množství hostů sezval. Některé z nabídek této roletky mohou být v určitých okamžicích nedostupné šedivě zbarvené. Ona je proto také určujícím charakteristickým znakem dnešní salesiánské výchovy a pastorace. Závěrem bychom rádi předeslali, že tato publikace není určena odborné lékařské veřejnosti. Našim milým přátelům mé poručení, zvláště pak mého milého Staněčka srdečně líbám. Lze tedy říci, že pravděpodobnost přenosu lze touto cestou považovat za prakticky vyloučenou. Kdyby byl starý Tobolář Augustu neznal, nebyl by ho zajisté poručníkem svých dětí udělal.


Pro zajímavost:

nařídit synonyma,
poručit si synonyma,
zvážit, vyměřit, určit anglicky,
říci, povědět, vypravovat anglicky,
říci francouzsky,
sám určit prac. tempo německy,
říci, říkat německy,