Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz národní socialismus Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu národní socialismus

národní synonyma, národní park synonyma, národní důchod francouzsky, Sbor Národní Bezpečnosti všeobecný přehled, národní hospodářství francouzsky, Česká národní banka všeobecný přehled, národní,á francouzsky, Hrubý národní produkt všeobecný přehled,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu národní socialismus ve větách.

Nuže, pilné ruce přinášíme ku práci posvátné, chtějíce pracovati pro vzdělání národní, pro člověčenstvo. Nový člověk nezná také pojem utlačování jiných národů a nezná falešného národního šovinismu. Jméno její naleznete v seznamu dělnických časopisů, a není národního podniku, kde by nepřispěla. Není zřejmé, kde se příběh odehrává, má existenciální hloubku, vyjadřuje národní toleranci. Dnes národní uvědomělosti bez takového hlubšího základu filosofického nikomu nelze přiřknout. Nesnášelivost a neúcta bývaly často počátkem válek a rozbrojů náboženských i národních. Lidé slabšího ducha opět se vzdalovali od národních ideálů, podléhajíce nepřízni času. Ač ústav zcela německy se vede, dokázali žáci hraním národních písní, že jsou Cechové. Leč v tom příboji Němectva vynikaly staré měšťanské rodiny s uvědomělostí národní. Neklan, rozčilený světem, rozvířeným světem, národním naším životem, unáší mě. Na večír opustili deputovaní s předsedou sněmovnu, doprovázeni jsouce národní gardou. Dávné tradice udržovaly příjemnosť patriarchalního národního života vně i zevně. Bohužel, že naše školy národní i měšťanské v tom ohledě dosud tak málo konají. Společnost byla četná i vybraná a mnoho děvčat i pánův bylo v národních krojích. Nový člověk je občan světová a nemůže míti záliby v národnostních třenicích. Nebylo dobré té bytosti neznámo, jakou zálibu choval k národní poesii slovanské. Jeli kus světa spolu, o literatuře a věcech národních příjemně rozmlouvajíce. Než tady skončíme, stačíme v podstatě zničit celou barmskou národní kulturu. Probudila jsem ve mnohých dosud spící hrdosť národní a pravé sebevědomí. Ovšem, dodávali ihned, s šetřením všech národních práv vystěhovalců. Byla to snad jakási únava tělesa národního, po předchozím vzpětí sil. Marně jsme se domáhaly vstupu do Národního výboru, marně do parlamentu. Národní individualita projeví se všude, pronikne pod každým nátěrem. Však čtete zajisté Národní Noviny a tudíž netřeba vám více psáti. Sluší ve výchově rozlišovati živly, všelidské a živly národní. Zavedeny kurzy Národního programu počítačové gramotnosti zrušeno. Národní malomyslnost zostřila stranické rozbroje měrou nebývalou. Schopným vychovatelem dítěte je člověk stejné s ním národnosti. Ti zápasili s nepřízní národní a pohrdáním českého jazyka. Je to jen národní, velikášský šovinism a ne láska k vlasti.


Pro zajímavost:

hrubý národní produkt anglicky,
Největší národní park zeměpis,
Národní bezpečnostní úřad všeobecný přehled,
HNP (hrubý národní produkt) německy,
národní produkt francouzsky,
národní španělsky,