Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz návod, nařízení, pokyn, rozkaz, instrukce, předpis Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu návod, nařízení, pokyn, rozkaz, instrukce, předpis


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu návod, nařízení, pokyn, rozkaz, instrukce, předpis ve větách.

Komorník čekal na pokynutí na rozkaz kněžnin hned běžel pro komtesu a děti. Přihlouplá, banální poznámka, která navodila uklidňující atmosféru klubového tlachání, Elizabeth jako zázrakem zkonejšila. Tajemník úklonou propustil žurnalistu a vzav příslušný zapečetěný rozkaz, přistoupil k aparátu. Pokud bude nařízena evakuace, nechejte na venkovních dveřích oznámení, že dům byl již opuštěn. Počítač je elektrické zařízení, vztahují se proto na něj příslušné bezpečnostní předpisy. Vyhýbání se nebezpečným místům, respektování pokynů Horské služby je nejlepší ochranou. Při odchodu z budovy vezměte s sebou osobní doklady a dodržujte pokyny bezpečnostních složek. Při použití vlastních vozidel je třeba dodržovat pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci. Dodržujte pokyny vašich správních úřadů, sledujte informace ve sdělovacích prostředcích. Akt kreslení často navodí atmosféru příznivou pro hlubší rozhovor o potížích klienta. Přívětivým usmáním a pokynutím hlavy děkovala ona a tím srdce jejich k sobě naklonila. Instrukce zdůrazňuje, aby vyšetřovaná osoba vybírala barvy podle toho, jak se jí líbí. Každý očekával s netrpělivostí, co princezna řekne a zdali se přísný rozkaz vyplní. Metodický návod pro uskutečnění tohoto cvičení je také součástí této příručky. Za chvilku vrátil se, a nechav dvéře otevřené, pokynul milostivou tváří, aby vešli. Slabým dětem předpisuje lékař také masové thé, syrové maso, anebo šťávu masovou. Václav, pokynuv rukou, vešel do pokojíka svého, kat kráčel dále k bytu zvláštnímu. Byl to mladý chasník, který za šenkýřkou chodil a jejím návodem sveden muže zabil. Na využití dotace se vztahují omezení daná Dotační vyhláškou a Pokynem k dotacím. Dotací se v tomto pokynu rozumí účelový příspěvek ze státního rozpočtu na rok. Pán dnes vůbec neopustil svůj pokoj, pane Thaddeusi, a žádné pokyny jsem nedostal. Konkrétní návody a postupy určené pro sebehodnocení pak najdete v subkapitole. Po rozkazu vešla stará gazdina do jizby, kde právě host vak s plecí sundaval. Subéterem prochvívaly pokyny jevištních techniků, zkoušejících mikrofony. Naštěstí přišel rozkaz, aby se vojsko hnulo zpět, Prus vtrhl přes hranice. Podala jsem několik pokynů o tom, jak si vésti při výchově protialkoholní. Nechtějí to udělat, ale dostanou to od komisaře nařízeno, a tak poslechnou. Víte přece, jak přísně musím dbát na dodržování pánových instrukcí. Dal mu v barmštině nějaké instrukce a chlapec se protlačil k okraji pódia. Svojsíka dále jen Dotační vyhláška , ve znění pozdějších předpisů.


Pro zajímavost:

přikazovat, předpisovat synonyma,
předpis, zvyklost synonyma,
lékařský předpis, předpis synonyma,
pokyn, návod německy,
dopravní předpisy německy,
nařízení německy,
nařízení francouzsky,