Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz nejasný, neurčitý, zamlžený



 Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu nejasný, neurčitý, zamlžený


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.



Použití pojmu nejasný, neurčitý, zamlžený ve větách.

Velkolepé, velkolepé! Staré zkoumadlo kvajakové bylo proti tomu velmi neurčité a nespolehlivé. Začínala si neurčitě uvědomovat, že Flory zastává názory, jaké by Angličan mít neměl. Mám dojem, že mi podal ruku, nejasně něco zamumlal, s mou francouzštinou byl spokojen. Nejasná skvrna před námi se teď zřetelně proměnila v ostré kontury ladné Najády. Jen nejasně jsem po obou stranách zahlédl nějaký trávník, když jsem tam vstupoval. Jinými slovy mají schopnost nahlížet, byť nejasně, do bezprostřední budoucnosti. Jako vždycky po demolici obydlených planet cítil jakési neurčité podráždění. Jen neurčitě mohl jsem rozeznati skupinu stromů a světlejší pláň močálovou. To, co svíral Holmes v ruce, se nejasně rýsovalo v kapse jeho domácího kabátku. Po mých trapně neurčitých odpovědích si sám radostně a správně odpovídal. Mám dojem, že jsem měl jakousi nejasnou představu, že ho chytnu a zpráskám. Co se stane? Všeliké neurčité a strašlivé domysly naplňovaly jeho mysl. Tak co myslíš, málí, zaprší? Muž neurčitě mávl rukou k západu. Co tu dělá? Neodpoví dá, usmívá se, udělá rukou neurčité gesto. Když spěchali jsme k němu, obrysy nejasné nabyly určitého tvaru. Komise může požádat pořadatele nejasných projektů o doplnění. Ale i uprostřed se nalézají místa, která docela jsou neurčitá. Všechna ta neurčitá tíseň spadla teď Larindekovi s prsou. Nejasně mi to připomělo znecitlivění jazyku Novocainem. Proto ho pořád odbývám nějakými neurčitými sliby. Začal na mne doléhat jakýsi neurčitý pocit strachu. Jakákoli pravda je lepší než ty neurčité pochyby. Mé informace byly neurčité, jako přerušený sen. Ozvala se v ní neurčitá touha po vlastním děcku. Mluví více nežli jeho neurčitě zbarvené oči. Slyšela jsem klení a neurčitou vřavu rvačky. Flory o něm tehdy dostal jen neurčité zprávy. Mám pár nejasností ohledně HIV testování. Začátek je zmatený a nejasný jako náhoda. Avšak to bylo východisko velmi neurčité.


Pro zajímavost:

člen neurčitý anglicky,