Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz novinka, novota, oprava, vylepšení, zdokonalení, pokrok Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu novinka, novota, oprava, vylepšení, zdokonalení, pokrok

pokrok synonyma, novota, zlepšení synonyma, oprava synonyma, oprava, správa synonyma, dělat pokroky synonyma, zdokonalení synonyma, novinka, zlepšení synonyma, pokrokový synonyma,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu novinka, novota, oprava, vylepšení, zdokonalení, pokrok ve větách.

Je to rozvoj a pokrok opravdu netušený. To tedy pro mne byla opravdu novinka. Opravdu je snadnější čelit opuštěnosti, zneuctění a zatracení vlastní duše než takovému dlouhotrvajícímu hladu. Přijímaje zpověď Janovu opravdu bratrsky, otevřenou duší, přece nepřestal mysliti na úžasnou Aninu zprávu. Tentokráte opravdu nepřicházení milého listu Tvého mne nepokojí, a již sobě rozličné dělám myšlénky. Jen takové ženy budou pak důstojnými matkami, opravdovými ženami a neocenitelnými družkami svých mužův. Tímto poznáním překročuje ženské hnutí hranice feminismu a stává se hnutím pokrokovým, demokratickým. Jen v čistých, vroucích duších zahoří láska opravdová, horoucí, která člověka blaží a šlechtí. Nabídku je oprávněn podat kterýkoli dodavatel, který bude mít o uveřejněnou veřejnou zakázku zájem. Opravu je možné provést i zapsáním správného znění přímo v horním políčku dialogového okna. Dodavatel je pak povinen podle povahy nesprávnosti faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Ať si tohle vylepšení vymyslel kdokoli, šlo o člověka pevně rozhodnutého zasáhnout svou oběť. Pokrokové hnutí chce veškeré otázky řešit s tohoto stanoviska a usilovat o jejich uskutečnění. Anna tiše mluvila, uklidňovala ho, přesvědčovala ho, že opravdu tak vše bylo dobře zařízeno. Vidíme v ní nejen ostřízlivění, ale všeobecné umravnění a zdokonalení dnešního člověka. Pokud však váš počítač přestane fungovat, pak opravu vždy svěřte raději odbornému servisu. Pokládám situaci za kritickou, a vzhledem k tomu jsme oprávněni sáhnout ke krajním opatřením. Muž jest povinen a oprávněn manželku svou zastupovati u soudu a záležitosti její obstarávati. Kraj provede předběžnou kontrolu a podle potřeby požádá zpracovatele o doplnění nebo opravu. Starost, zármutek soužily mladou ještě paní příliš začala postonávati, až opravdu ulehla. Jestli dovolíte, pokusím se teď vrátit do školy, protože bych si opravdu potřeboval lehnout. Veškerá věda technická vykonala na příklad v předešlém století přímo obrovské pokroky. Správné znění vyberete klepnutím na nabídku a opravu dokončíte stiskem tlačítka Zaměnit. Nástupové cesty k ledovým horám se v padesátých letech daly nazývat opravdu objevitelskými. Takové přesvědčení opravdové vyznívalo z hlasu jeho, že vzhlédl jsem k němu překvapen. Doktoru Peckovi, úředně oprávněnému civilnímu inženýru, klesly ruce na projekt zdymadla. Prosím vás, pane Flory, prosím vás! Jestli nepřestanete, opravdu mě přivedete do rozpaků. Tedy se nechce hlásiti k Petřínu nebo mě opravdu nepoznal? Neklan neklidně svíral klíče. Na tohle sluníčko opravdu nesmíte bez klobouku, opakoval, a kdovíproč to znělo důvěrně. Opravdová autorita pak zvětšuje vývojové šance mladých lidí a podporuje jejich zrání.


Pro zajímavost:

korektura, oprava, úprava synonyma,
zdokonalení, zlepšení synonyma,
pokrok německy,
pokrok španělsky,
novinka španělsky,
oprava německy,
technický pokrok francouzsky,